Richter, Daniel

Nogle gange er de figurer og scener, der optræder i Daniel Richters (f. 1962) billeder, frit opfundne. Men ofte henter han motiverne i den konstante og uendelige strøm af billeder, som det moderne menneske er omgivet af i medierne, fjernsynet, internettet og reklamer. I Daniel Richters bearbejdning bliver disse billeder til dystropiske fortællinger fra kanten af det alment, socialt accepterede. Fulde af angst, aggression, vold og emotionel destabilitet. Som var de taget ud af et absurd teater eller en horrorfilm.
 
Man kan kalde Richters maleri for ’hallucinerende realisme’. Han tilbyder ikke løsninger, men insisterer samtidigt hårdnakket på fortællingen. I den maleriske proces, udvider han så at sige billederne, så deres indholdselementer kommer i konflikt med de kræfter, der normalt regulerer iagttagelsen og dermed forståelsen. Derved får han os til at se verden, på en måde, vi ikke forventer. Han åbner derved nye perspektiver og synsvinkler for beskueren. 
 
Således også i sine seneste værker – bl.a. museets Gonzo (2015). Et voldsomt, ekspressivt motiv med grotesk forvrængede kroppe – voyeuristisk og aggressivt med tydelige referencer til pornografi. Men samtidigt med en insisteren på det maleriske både i farven og kompositionen: en stribet, pangfarvet ’bund’ og en klassisk komposition bygget på ’Det Gyldne Snit’. 

Punk- og besættermiljø

Daniel Richter er født i den nordtyske by Eutin. Som ung flyttede han til Hamborg, hvor han blev del af det autonome punk- og besættermiljø. Her designede han bl.a. pladecovers for forskellige tyske punkbands.

Han blev uddannet på Hochschule für bildende Kunst i Hamborg i årene 1991-1996. 

Tvetydige fortællinger om den moderne verden

Daniel Richters tidlige malerier er farverige og ikkefigurative med mindelser om graffiti. Men efterhånden bliver hans billeder befolket med figurer og scenerier, der fortæller historier om den moderne verden, vi lever i.

Richter er først og fremmest maler. Han maler med klare, nogle gange næsten psykedelisk selvlysende farver, der på samme tid er uendeligt smukke og dybt skræmmende.

Hans insisteren på og holden fast i farven og selve malerprocessen, giver motiverne og figurerne en modstand, der gør dem tvetydige, uforudsigelige og fulde af nye fortolkningsmuligheder.   

Nyfigurativt og nyekspressivt maleri

Daniel Richter er én af de mest populære, tyske samtidskunstnere. Han er – sammen med Tal R (f. 1967) og Jonathan Meese (f. 1970), som han flere gange har udstillet sammen med – én af fornyerne af det nyfigurative og nyekspressive maleri. 

"The truth is that the largest part of myself comes about due to a civilized paranoia; one that I think is absolutely justified. That is why I like boring cities. In boring cities, one can relinquish oneself to the idea that people are civilized and that culture superimposes emotions."

- Daniel Richter, 2017
bubble