Ulrich, Per

Per Ulrichs (1915-1994) kunst er ikke mondæn eller modernistisk. Han iagttager og skildrer de fattige og almindelige menneskers liv, kultur og arbejde. Det er fortællingen, der er det vigtigste, og ofte anskueliggør han i sine værker politiske og sociale uretfærdigheder.

Per Ulrich arbejder primært med grafik og skulptur. I sine træsnit og raderinger er udgangspunktet den sort-hvide grafiske tradition. Arbejderne er umiddelbare, enkle og udtryksfulde, og han koncentrerer sig om det karakteristiske ved motivet. Raderingerne er tit lavet på billige materialer – f.eks. opklippede konservesdåser – og direkte foran motivet. En del af hans grafiske arbejder er brugsgrafik: masseproducerede plakater med politiske budskaber og bogillustrationer. 

 Hitlerkarikaturer og skildringer fra Sachsenhausen

Per Ulrich blev uddannet som lærer ved Ranum Seminarium i 1937. Han deputerede i 1943 på Kunstnernes efterårsudstilling. Under besættelsen var han aktiv i Frit Danmark. I begyndelsen af 1944 blev han arresteret, da han var i færd med at fremstille Hitler-karikaturer og siden deporteret til koncentrationslejren Sachsenhausen. Her tegnede han illegalt, og det lykkedes ham at smugle ca. 200 tegninger ud af lejren. I 1945 blev han evakueret fra Tyskland i De Hvide Busser. 

Kunstakademi og afgørende destinationer

I 1946 blev Per Ulrich optaget på Kunstakademiet under professor Aksel Jørgensen. Han gik desuden på grafisk skole under Holger J. Jensen og på billedhuggerskolen under Jais Nielsen. Allerede på Akademiet indledte han en rastløs rejseaktivitet for at få oplevelserne i Koncentrationslejrene på afstand. I første omgang førte det ham rundt i Europa. Men det blev rejserne til Sydamerika og Østasien, der fik afgørende betydning for ham.  

Modbilleder til den vestlige civilisation

Under opholdet i Mexico i 1953 studerede han mexicansk politisk kunst, og han blev optaget på det legendariske Taller de Gráfica Popular – værkstedet for folkelig grafik. Opholdet førte til en lang række grafiske arbejder, hvor han bl.a. fastholder de fattige mexicanske landarbejderes og indianers liv – motiver der tjente som modbilleder til den vestlige civilisation.

Fra Thailand til haven - traditionel cire perdu bronze-støbing

I 1957 rejse han til Thailand, hvor han bl.a. arbejdede på Buddha-støberierne i Chiengmai i Nordthailand, hvor man arbejder med traditionel cire perdu bronze-støbning på en yderst enkel måde. Efter hjemkomsten indrettede han et støberi i sin have. Siden fulgte rejser til Nordafrika og Peru.

Modstandsmand, billedkunstner, forfatter med mere

Per Ulrich var desuden aktiv som forfatter til hørespil, noveller, selvbiografiske romaner og rejsebeskrivelser. Han arbejdede også som lærer og kunstkonsulent i Danmarks Radio i 1960’erne, hvor han producerede en række kunstnerportrætter – bl.a. af Olivia Holm-Møller.

Hans bronze-skulpturer og relieffer er enkle og grove, præget af den enkle støbemetode han lærte i Thailand. I skulpturerne skildrer han masker og fabeldyr, peruvianske mumier og poetiske pagoder. Men også muselmændene fra ungdommens oplevelser i Sachsenhausen dukker op.
bubble