Peter Linde Busk - Hvem taler om sejr? At overstå er alt

Særudstilling

Eksistensens grundvilkår er blandt hovedtemaerne hos Peter Linde Busk (f. 1973). Hans billedunivers er befolket af tragikomiske skikkelser, der fremstilles med deformiteter og uskønne forvrængninger i afgrundslignende rum. I værkerne vokser der fortællinger frem om nederlag og dyb fortvivlelse. Men ikke sjældent slår stemningen over i bidende satire, spøgefuldhed eller oprørsk humor. 

De kunsthistoriske referencer er talrige hos Peter Linde Busk, og han har især blik for moderne mestre i det 20. århundrede som James Ensor (1860-1949), Gustav Klimt (1862-1918), Georges Rouault (1871-1958) Paul Klee (1879-1940), Pablo Picasso (1881-1973) og Jean Dubuffet (1901-85). Blandt inspirationskilderne tæller også senmiddelalderligt ikonmaleri, ekspressionisme og Cobra samt en række delvist upåagtede traditioner i kunsthistorien, såsom folkekunst og sindslidendes kunst. Udtrykket er grotesk realistisk og skønhedssøgende på én og samme tid.

Herudaf opstår værker med en helt særegen sammensætning af figuration og ornamentik, hvor de detaljerige billedflader bygges op af minutiøst planlagte kompositioner, gentagelsesprægede mønstertegninger samt tilfældige spordannelser efter den kunstneriske arbejdsproces.

I værktitler og motivindhold refereres der ofte til populærkulturens fiktionsuniverser med deres nyfortolkninger af almenmenneskelige skæbnefortællinger, som de for eksempel udspiller sig i epokegørende amerikanske tv-serier som Deadwood og The Wire. Samt ikke mindst til verdenslitteraturen – især Shakespeare, Baudelaire og Rilke, hos hvem Peter Linde Busk låner udstillingens titel Hvem taler om sejr? 
At overstå er alt. Rilkes ord om at holde verdens elendighed ud er næppe blevet mindre aktuelle i nutidens tilværelseskamp.

Baggrund og udstilling

Holstebro Kunstmuseum viste som det første museum herhjemme en solopræsentation med Peter Linde Busk (The Staging Area, 2013). Omdrejningspunktet for den aktuelle særudstilling er de seneste omtrent ti års produktion sammen med en større mængde helt nyproducerede værker. Fokus rettes altså på Peter Linde Busks fuldmodne praksis og det aktuelle kunstneriske ståsted.

Især kredser udstillingen om en helt særlig, nyskabende genre af mosaikker og relieffer, som Peter Linde Busk frembringer nærmest udelukkende med tiloversblevne materialer fra tidligere værkproduktioner, heriblandt lærredsrester, kobbertryksplader og keramiske fragmenter. Der arbejdes med andre ord ud fra et dogme om, at alt skal recirkuleres; et genbrugsideal, der på én gang omhandler bæredygtighed, æstetisk benspænd og et ønske om at lade de forhåndenværende materialers iboende potentiale spille med i den kreative proces.

Gennem et uhyre tidskrævende arbejde bliver disse brudstykker omdannet til nye figurationer. Resultatet er værker med stor monumentalitet og kunstnerisk tyngde. Til værkernes kulturelle flerhed føjer sig i den seneste produktion en mediterran og græsk tradition af lysintensitet og farvemættet ornamentik med referencer til glasmosaikker fra oldkristen tid og særligt det byzantinske rige.

Samtidig demonstrerer udstillingen til fulde, hvordan Peter Linde Busks kunstneriske virke med stor konsekvens er kendetegnet ved tilbagevendende temaer og serielle billeddannelser. Mens der med mosaikkerne og reliefferne er indtruffet en væsentlig nyorientering hos kunstneren med en større kompleksitet og radikal stoflighed i udtrykket, konstateres det nemlig, hvordan de nyere værker i form af motiv- og materialeoverlejringer er i fortsat dialog med de ældre forlæg.

Formidling

Udstillingen ledsages af en omfattende og rigt illustreret monografisk udgivelse om Peter Linde Busks relieffer og mosaikker fra årene 2015-2022. Bogen indeholder et længere essay af dr.phil. Maria Fabricius Hansen, professor i kunst- historie ved Københavns Universitet samt et perspektiverende bidrag af kulturjournalist, forfatter, radiovært, musiker, dj og dokumentarist Minna Grooss, der i en række associerende værkkommentarer indkredser musikkens afgørende betydning hos Peter Linde Busk. Rundt omkring i udstillingen optræder uddrag af Grooss’ prosa sammen med en musikalsk anbefaling.

Bogudgivelsens grafiske layout er varetaget af Carl Zakrisson, og den udkommer i samarbejde mellem Holstebro Kunstmuseums Forlag og Hatje Cantz Verlag, som distribuerer bogen internationalt.

Peter Linde Busk - Kort biografi

Peter Linde Busk (f. 1973) bor og arbejder i Faxe, Berlin og Athen, og er uddannet fra Hunter College of Art (New York), The Slade School of Fine Art (London), Kunstakademie Düsseldorf samt The Royal Academy of Arts (London). Han har udstillet talrigt i ind- og udland, og institutionelle visninger har senest fundet sted på Kastrupgårdsamlingen, Richard Winthers Hus, Borås Konstmuseum og Kunstforeningen GL STRAND. I 2022 installerede han i skulpturparken Wanås Konst i Sverige det omfattende udendørsværk Solaris.

Peter Linde Busk har blandt andet modtaget Ny Carlsberg-fondets Kunstnerpris (2020), og i 2021 blev han fast medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen. Han er herhjemme repræsenteret i samlingerne på ARKEN Museum for Moderne Kunst, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg og Holstebro Kunstmuseum.

Udstillingen er støttet af

Især kredser udstillingen om en helt særlig, nyskabende genre af mosaikker og relieffer, som Peter Linde Busk frembringer nærmest udelukkende med tiloversblevne materialer fra tidligere værkproduktioner, heriblandt lærredsrester, kobbertryksplader og keramiske fragmenter.

Der arbejdes med andre ord ud fra et dogme om, at alt skal recirkuleres; et genbrugsideal, der på én gang omhandler bæredygtighed, æstetisk benspænd og et ønske om at lade de forhåndenværende materialers iboende potentiale spille med i den kreative proces.
bubble