Tak til museets sponsorer


Bliv sponsor som medlem af
Holstebro Kunstmuseums Erhvervsklub

Baggrund, ønsker og hensigter

Holstebro Kunstmuseum har brug for økonomisk opbakning for at indfri de mange positive forventninger, der er til institutionen. Med Holstebro Kunstmuseums Erhvervsklub ønsker vi samtidigt at knytte bånd til de private virksomheder, nuværende og kommende samarbejdspartnere samt øvrige aktører, der medvirker til at styrke Holstebros bymæssige kvaliteter, lokalt erhvervsliv og iværksætteri. 

Som by har Holstebro behov for at øge bosætningen, fastholde talenterne og befæste områdets tiltræknings- og sammenhængskraft. Det kræver gode virksomheder, men også attraktive kulturinstitutioner. Ligesom uddannelserne og erhvervslivet bidrager kunsten til den kreativitet og innovation, som Danmark skal leve af fremover.

Her har vi med andre ord en fælles opgave at løfte. Men også sammenfaldende interesser. Derfor har vi iværksat denne sponsorplatform af virksomheder, der støtter op om Holstebro Kunstmuseums aktiviteter og de gode publikumsoplevelser – med gensidigt udbytte. Vi håber, I har lyst til at være med!

Om medlemskab af Erhvervsklubben

For alle medlemskaber gælder, at vi ønsker et forretningsmæssigt udbytte for begge parter, der foruden netværksmuligheder tilbyder følgende fordele og modydelser: 
 
- Holstebro Kunstmuseum fremsender invitationer til udstillingsåbninger og hvis ønsket, leverer museet informationsmateriale om aktiviteter til uddeling blandt virksomhedens ansatte i form af programmer, plakater samt sponsorcertifikat og logo til brug på virksomhedens hjemmeside m.m.
 
- Museet synliggør virksomhedens logo på en sponsortavle i udstillingerne,
på hjemmesiden, i museets nyhedsbreve samt i materiale omkring særudstillingerne.
 
- Reklame- og markedsføringsværdi i form af partnerskab med et troværdigt og seriøst kunstmuseum med høje standarder, et stærkt brand og en god kommunikationsplatform i form af mange besøgende; mange følgere på sociale medier; mange modtagere af det månedlige nyhedsbrev og megen pressedækning i forbindelse med arrangementer og særudstillinger. 

Typer af sponsorater 

Holstebro Kunstmuseum tilbyder tre typer af partnerskaber: 
 
a) Guldsponsorat til 12.000 kr. årligt ekskl. moms 
- 5 årskort med fri entré til Holstebro Kunstmuseum til kortholder og ledsager
- 50 fribilletter 
- Gratis leje af mødelokalet i det såkaldte ’Glashjørnet’, som er beliggende i museets Færchfløj.
- Gratis omvisning og introduktion til museet og/eller dets særudstillinger for virksomhedens medarbejdere og øvrige interessenter. 
 
b) Sølvsponsorat til 8.000 kr. årligt ekskl. moms
- 2 årskort med fri entré til Holstebro Kunstmuseum til kortholder og ledsager
- 25 fribilletter 
- Gratis omvisning og introduktion til museet og/eller dets særudstillinger for virksomhedens medarbejdere og øvrige interessenter. 
 
c) Bronzesponsorat til 5.000 kr. årligt ekskl. moms
- 1 årskort med fri entré til Holstebro Kunstmuseum til kortholder og ledsager
- 10 fribilletter

Støttebeløbet går ubeskåret til Holstebro Kunstmuseums udstillingsaktiviteter, og er afgørende for, at Holstebro Kunstmuseum har status som formidlingsorganisation og kan søge om momsfradrag. Støttebeløbet er fradragsberettiget.

I fald sponsoratet har interesse fremsendes en sponsorkontrakt og en faktura lydende på det givne beløb + moms (afhængigt af medlemsskabstype). Sponsoraftalen kan opsiges eller genforhandles med et års varsel.

Jeg ser frem til at høre fra jer, og står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål.


Med venlig hilsen

Anders Gaardboe Jensen, museumsdirektør, mag.art. 
agj@holstebrokunstmuseum.dk
Tlf.: 9742 4518 / Mobil: +45 2613 7745


Mere om Holstebro Kunstmuseum

Kunstmuseet i Holstebro hører blandt de kulturelle fyrtårne i Midt- og Vestjylland. I kraft af en rig traditionshistorie med en stærk lokal forankring, en enestående og veldisponeret permanent samling, skiftende særudstillinger samt ikke mindst yderst kvalitetsbevidste arkitektoniske rammer er Holstebro Kunstmuseum godt rustet til at imødekomme de udfordringer, kulturinstitutionerne står overfor i dagens samfund. Herunder ikke mindst offentlighedens skærpede krav til atter nye, spændende oplevelser. 

Vores vision er fortsat at være museet med verdenskunst og kunst fra hele verden. Foruden omfattende samlinger af afrikansk og balinesisk kunst kan vi præsentere værker af så prominente skikkelser som den internationalt anerkendte Tal R, cobrakunstneren Ejler Bille, den for Holstebroborgerne så velkendte Alberto Giacometti, den folkekære Henry Heerup, den kanoniserede skulptør Astrid Noack samt ikke mindst verdens-stjernen Pablo Picasso. For blot at nævne et par stykker.

Målet for de kommende år er at styrke vores position i museumslandskabet – lokalt, nationalt og internationalt.

Holstebro Kunstmuseum er et selvejende statsanerkendt museum, og virker som sådan under den danske Museumslov. Udover vores lovmæssige forpligtelser, kerneydelserne og den faste publikumsbetjening bestræber vi os på at spille en betydningsfuld rolle for flest mulig. Derfor er vi også værter for et væld af bredtfavnende aktiviteter, såsom klassiske koncerter med Ensemble MidtVest og i regi af Klassiske Dage og Nordvestjysk Musikkreds. I samarbejde med Folkeuniversitetet tilbyder vi en rig variation af foredrag i spændingsfeltet mellem kunst, videnskab og samfund. Vi afholder underholdende og inspirerende bruncharrangementer; driver almen folkeoplysende virksomhed; arrangerer kunstrejser, ferieaktiviteter samt kreative workshops for børn og unge. Kunstmuseet står sammen med byens øvrige kulturinstitutioner bag det tilbagevendende litterære underholdningsarrangement Poesi på en Torsdag samt ikke mindst den efterhånden traditionsrige og publikumsengagerende Holstebro Festuge med deltagelse af et bredt og alsidigt udsnit af områdets institutions- og foreningsliv. 

Vi tilrettelægger undervisningsforløb for alle klassetrin og videregående uddannelsesinstitutioner og bidrager ikke mindst til planlæg-ningsarbejdet i forbindelse med Holstebro Kommunes kulturelle udviklings- og vækststrategi samt satsningerne på kultur og sundhed, turisme og erhvervsliv. Og meget, meget mere.

bubble