Andersen, Martin Erik

Som billedhugger beskæftiger Martin Erik Andersen (f. 1964) sig med relationen mellem rum, krop og tænkning.

Martin Erik Andersen arbejder med skulptur og installation, men prøver hele tiden at forny den tradition, der knytter sig til disse to værkkategorier. Og så skelner han i øvrigt ikke skarpt mellem skulptur og installation – men etablerer aktive overgange mellem de to kategorier.

Mellemrum - værk og betragter

Det Martin Erik Andersen især fokuserer på i sin kunst, er forholdet mellem værket, det rum værket befinder sig i og betragteren af værket. Værkerne består tillige ofte af mange forskellige elementer og materialer, som man normalt ikke vil sætte sammen. Værkerne betjener sig således af nogle overraskende æstetiske koder, som de færreste kender til.

Martin Erik Andersen vil ikke fortælle historier i gængs forstand med sin kunst. Han vil i stedet skabe spring i materialer og i betydninger, der åbner op til ’mellemrum’, hvor verden er grundlæggende anderledes.

’Mellemrummene’ er overladt til betragteren. På den måde bliver kunstværket ikke kun det konkrete, fysiske værk men også den vekselvirkning, der – både på det fysiske og det mentale plan – er mellem værk og betragter. Betragteren bliver en del af værket, og værket ændrer sig, når man bevæger sig rundt i forhold til det.

En accept af kunstrummets anderledeshed

Prøver man at forstå værkerne med den bevidsthed og det sprog, man bruger i dagligdagen, vil man opleve Martin Erik Andersens værker som mærkværdige og irrationelle. Men accepterer man kunstrummets anderledeshed og det sprog som hersker her, åbner der sig grænseløse muligheder og en helt ny poesi. 

Kunstnerisk uddannelse og karriere

Martin Erik Andersen (f. 1964) er uddannet ved El Fonuun-Gamila-akademiet i Cairo (1988-89) og Det Kgl. Danske Kunstakademi i København (1985-92), hvor han også har fungeret som mangeårig professor.

Siden sin debut i 1988 har han udstillet adskilligt i både Danmark og udlandet, og han har udført flere større udsmykningsopgaver, heriblandt i Krystallen ved Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København, ved Horsens Kunstmuseum samt i Det Kgl. Biblioteks afdeling ved Københavns Universitet Amager.

Martin Erik Andersen er repræsenteret i samlingerne på Statens Museum for Kunst, Horsens Kunstmuseum, ARKEN – Museum for Moderne Kunst, KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg, ARoS – Aarhus Kunstmuseum samt Holstebro Kunstmuseum, der ejer adskillige værker af kunstneren.

Siden 2001 har han været medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling og har bl.a. modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Eckersberg Medaljen og Thorvaldsens Medalje – den højeste udmærkelse for en billedkunstner herhjemme.

Historik på Holstebro Kunstmuseum

Holstebro Kunstmuseum har flere gange præsenteret udstillinger med Martin Erik Andersen: Each Letter Is a Complete Book (2002), Stairway to Heaven / Highway to Hell (2008) samt Cultivating the Empty Field (2019). Martin Erik Andersen er desuden kunstneren bag den kunstneriske ornamentbelægning på museets forplads (2019). 

"Billedkunstnerne har en løbende forpligtigelse til at fastholde nuancer og kompleksitet alle steder, hvor det er muligt. Billedkunsten er et stående tilbud til det fælles om, at alt hvad der kan ses, og alt hvad vi kan se måske bare skyggen og kanten af, potentielt kan indoptages i vores forståelsesrammer og i vores løbende ombrydning af verden".
- Martin Erik Andersen
bubble