Thommesen, Erik

Erik Thommesens (1916-2008) værker tager altid udgangspunkt i menneskeskikkelsen, selvom den næsten er uigenkendelig i de færdige skulpturer, hvor arme, ben og ansigt er ’skåret’ væk. Der er kun det væsentlige tilbage: Mennesket som krop, akse og kraft. 

Thommesen ligner ikke andre, og man er sjældent i tvivl om, at en skulptur kommer fra hans hånd. Disse træk deler han med Astrid Noack, som han var nær ven med og stor støtte for. Han hjalp den aldrende Noack med at forarbejde materialet til hendes store skulpturer, og efter hendes død arrangerede han en Noack-udstilling i Den Frie Udstillingsbygning i 1964.   

Foran Holstebro Kunstmuseum står et af Thommesens hovedværker; bronzeskulpturen Mand (1974). 

Tegning, ler, træ

Som kunstner er Erik Thommesen autodidakt. Han studerede oprindeligt zoologi, men begyndte at tegne og male i 1936. I 1937 lavede han sin første skulptur i ler, og året efter skar han den første i træ, som siden blev hans foretrukne materiale.

Kunstnersammenslutninger

Thommesen debuterede i 1937 og var tilknyttet Høst-udstillingen 1944-49. I 1949 og 1951 deltog han i de to store Cobra-udstillinger i hhv. Amsterdam og Liége. 

Som en reaktion mod efterkrigstidens mange kunstneriske eksperimenter stiftede Thommesen i 1951 sammenslutningen Martsudstillingen sammen med Ejler Bille. Thommesen forstod sin moderne skulptur i forlængelse af kunsttraditionen - ikke i opposition til den. 

Eftertænksom arbejdproces

Der findes også skulpturer i granit og bronze fra Erik Thommesens hånd. Men langt de fleste er skåret i hårdt træ. Skulpturerne har ikke sokler, men rejser sig direkte fra grunden som en søjle. Arbejdsprocessen er langsom, krævende og eftertænksom. Der er ikke tænkt på ydre effekter eller dekoration – det er formen, rytmen og bevægelsen i skulpturen der er væsentlig.

Legater og anerkendelse

Erik Thommesen modtog som den første Astrid Noacks Legat i 1956, Eckersberg Medaillen i 1965 og Thorvaldsen Medaillen i 1972.

Erik Thommesen er en søgende kunstner, der samtidigt tager afsæt i andre kulturers og tidligere tiders kunst. Man kan finde f.eks. inspiration fra afrikansk skulptur og ægyptisk kunst i hans arbejder. Han søger uden om det tidstypiske og prøver at udtrykke noget alment og universelt.
bubble