Weiner, Lawrence

Lawrence Weiners (1942-2021) alsidige praksis indbefatter performance, maleri, film, kunstnerbøger, lyd, plakater, skulptur og væginstallationer. Han har i særlig grad gjort sig bemærket ved sin kunstneriske anvendelse af sprog og typografi, der i en radikal og særdeles stilren kunstpraksis bearbejdes til udsagnsbilleder og tekstlige fragmenter. 

Weiner opfatter sproget som et skulpturelt medium – som objekt, struktur og billedskabende materiale i ét. I sine værker udtrykker han typisk fysiske forhold, hvor en handling beskrives og dermed konstitueres gennem selve udsagnet.

Ofte handler det hos Weiner om at fremhæve et objekts specifikke egenskaber samt om, hvordan kunstværket potentielt materialiseres. Der er med andre ord tale om værker, hvor udtryk og indhold spiller sofistikeret sammen, og hvor betragterens personlige referencer og associationer bliver en del af værkets kommunikation og handling. 

 

Blandt konceptkunstens pionerer

Lawrence Weiner er født og opvokset i Bronx, New York, USA. Han boede og arbejdede i New York og Amsterdam. Kunstnerens første præsentation fandt sted i 1960 i Mill Valley, Californien, hvor værkerne bestod af kratere skabt ved eksplosioner. Siden har Weiner deltaget i og stået bag en lang række epokegørende udstillinger, og han regnes i dag blandt de vigtigste ophavsmænd til konceptkunsten. 

Kunstens dematerialisering

Lawrence Weiners virke udspringer af 1960ernes kunstneriske nybrud, hvor avantgardebevægelser såsom minimalisme, Fluxus og konceptkunst afstedkommer en ændret forståelse af billedkunstens ærinde. Man talte i tiden om kunstværkets ”dematerialisering”. Dette for at signalere, at kunstobjektets traditionelle farve- og formproblemer blev underlagt en mere omfattende undersøgelse af dets idémæssige indhold. I det hele taget opstod der et fokus på selve betydningsdannelsens mekanismer, dvs. sammenhængen mellem visuelle erfaringer og meningsudvekslinger. Weiner var en central figur i denne skelsættende nyorientering, og i over seks årtier har han – på egne præmisser – skabt værker med fortsat relevans. 

Værker verden over

Weiner er repræsenteret på de vigtigste kunstmuseer verden over, og i Danmark ejer en række fremtrædende institutioner værker af kunstneren, heriblandt Statens Museum for Kunst, ARKEN, Louisiana samt Holstebro Kunstmuseum. I 1974 havde Weiner sin første udstilling i Danmark på Tranegården i Gentofte (i dag: Tranen). I 1983 og igen i 1987 udstillede han sammen med Albert Mertz på Nordjyllands Kunstmuseum (i dag: KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg). I 1995 blev han første gang vist på Holstebro Kunstmuseum i en udstilling, der gik i dialog med museets afrikanske samling (Heart of Darkness). I nyere tid har han blandt andet udstillet sammen med Per Kirkeby (1938-2018) på Galleri Susanne Ottesen (2016) og igen på Holstebro Kunstmuseum i 2021 med udstillingen CLOSE TO A RAINBOW.

Værker i byens rum og i museumshaven - MATTER AS WE KNOW IT

Offentlige udsmykninger finder plads i Ballerup og Holstebro.
Herunder værket MATTER AS WE KNOW IT (1995), som man kan opleve i museumshaven.

Den monumentale væginstallation MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH (1995) af Lawrence Weiner (1942-2021) er erhvervet på baggrund af en særdeles generøs donation fra Ny Carlsbergfondet. Det associationsrige værk er oprindeligt skabt i forbindelse med kunstnerens første visning på Holstebro Kunstmuseum (Heart of Darkness, 1995). Værket blev realiseret i forbindelse med udstillingen CLOSE TO A RAINBOW (2021).
 
Erhvervelsen repræsenterer i sig selv en betydelig styrkelse af museets permanente samling. Derudover har Weiner tilpasset værket således, at det nu også som permanent udsmykning pryder facaderne, der vender ud mod museets skulpturhave og områdets offentlige stibelagte fredskov. 
 
Karakteristisk for Weiner omfatter værkets idé en række relationer mellem materialer og deres iboende egenskaber. Ordene ’MATTER AS WE KNOW IT’ angiver endvidere et filosofisk forhold mellem ånd og materie; mellem fysiske eller legemlige størrelser, som befinder sig i tid og rum, og forstandens beregnende evner. Værket udtrykker et spændingsforhold mellem tegn og betydning; mellem abstrakt tænkning og virkelighedskonstruktioner; mellem sprogets begrænsninger og dets muligheder som kunst. Mens der på mange måder tales til intellektet, ønsker Weiner altså samtidig at knytte forstanden sammen med følelsesbevidstheden og den empiriske virkelighed. 
 
Værket relaterer sig også til Weiners kunstneriske udsmykning af byrådssalens ydermur på Holstebro Rådhus (SOME OF THIS) + (SOME OF THAT) GENTLY PLACED UNDER THE LIGHT OF POLARIS. Udsmykningen blev i 1991 doneret til Holstebro Kommune af Statens Kunstfond som markering af 25-året for opstillingen af Holstebros kunstneriske vartegn, Alberto Giacomettis (1901-66) bronzeskulptur Kvinde på kærre (1942). Denne blev for sin del ligeledes muliggjort ved hjælp af støtte fra Ny Carlsbergfondet. 
 
MATTER AS WE KNOW IT er et sammensat værk, men for kunstneren er det væsentligt, at dets betydning i høj grad afhænger af den enkeltes associationer. Sprogværket er med andre ord en åben og imødekommende gestus, og det føjer sig samtidig til de vigtigste kunsthistoriske pejlemærker for Holstebros kulturprofil.
 
Holstebro Kunstmuseum råder i forvejen over i alt fem værker af Lawrence Weiner – alle papirarbejder fra 1990 doneret af kunstneren selv samt en privat giver. 
Weiners værker kan karakteriseres ved en imødekommende gestus, der på grundlæggende måder vedrører de rationaler, vi hver især anvender til at forstå den objektive virkelighed, geografi, historie, fænomenerne tid og rum samt, ikke mindst, kunstens sociale funktion. Der er overalt noget eksistentielt på færde, hvorfor værkerne ofte beskæftiger sig med vores orienteringsmuligheder i verden.
bubble