Picasso, Pablo

Pablo Picasso (1881-1973) er en af de mest betydningsfulde kunstnere i det 20. århundrede. Han var uhyre produktiv, beherskede både maleri, grafik, skulptur og keramik og var samtidig nytænkende. Og han var en præcis skildrer af verden omkring sig og det menneskelige med alle dets facetter.

Picasso er blandt andet repræsenteret i Holstebro Kunstmuseums samling med sin berømte Vollard-suite. Udgangspunktet er enkle modelstudier og billedhuggerens atelier. Herudfra opstår på fantasifuld vis en række kærlighedsscener samt tyrefægtermotiver.

De grafiske blade viser Picasso som en fremragende tegner, og som hos Matisse spænder indholdet fra det klassiske og hvilende til den voldsomste dramatik. Teknisk set er der store variationer, og Picassos mesterskab i beherskelsen af de mest forskelligartede grafiske teknikker er tydelig.

Tidligt talentfuld

Pablo Picasso blev født ind i en kunstnerfamilie. Hans far var maler, underviste i tegning og var konservator ved Museet i Malaga.

Allerede tidligt viste den unge Picasso talent, og som 14-årig kom han på Kunstakademiet i Barcelona og to år efter på Akademiet i Madrid, som han dog forlod hurtigt for at tilslutte sig avantgardemiljøet i byen.

Epokegørende maleri i Paris

I 1901 besøgte han første gang Paris, og i 1904 flyttede han permanent dertil. I 1907 færdiggjorde han det epokegørende billede Frøkenerne fra Avignon, der vakte stor opsigt. I den forbindelse gjorde Picasso for første gang brug af masken, og brød med alle hidtidige maleriske traditioner.

Samme år mødte han Georges Braque, og i de følgende år udviklede de i tæt parløb kubismen, der blev grundlaget for store dele af den moderne kunst. Fra 1916 vendte han tilbage til et mere traditionelt, klassisk formsprog men påvirkedes fra midten af 1920’erne af surrealismen.

Vollard-suite

”Suite Vollard” er en serie på 100 grafiske arbejder – primært ætsninger og koldnål – skabt i perioden 1930-37. Serien blev til på opfordring af Ambroise Vollard, en parisisk kunsthandler og forlægger, som havde arrangeret en af Picassos første udstillinger i Paris, og som i årene i forvejen havde købt og publiceret tryk af Picasso.

De 100 tryk grupperer sig i fem grupper: Billedhuggerens atelier, Rembrandt, Minotaurus, den blinde Minotaurus og Elskovskampen.

Desuden består serien af tre portrætter af Vollard samt 27 enkeltblade, der ikke kan grupperes. Mange af trykkene laves i korte hektiske arbejdsperioder og har nærmest karakter af dagbogsblade.

Minotaurus-figuren som selvbillede

I ”Suite Vollard” introduceres Minotaurus-figuren fra den græske sagnverden i Picassos kunst. Minotaurus var halvt tyr, halvt menneske, og krævede hvert år en tribut på syv unge mænd og kvinder fra Athen. De blev lukket i Labyrinten i Knossos på Kreta, hvor Minotaurus boede.

Helten Theseus formåede at slå den ihjel og slippe ud af labyrinten ved hjælp af den garnnøgle, han havde fået af Ariadne.

Picasso opfattede Minotaurus som et billede på sig selv – på samme tid følsom, viril og dyrisk vild, for så til sidst at synke dødeligt såret sammen i tyrefægterarenaen.

Men fra tid til anden brydes idyllen af gru

Suiten er i øvrigt en stemning af en svunden tid – en fortabt guldalder med ynglinge, helte, skønne kvinder, mytologiske væsner, uendelige strande og et blåt Middelhav. Men fra tid til anden brydes idyllen af voldtægt og gru.

”Suite Vollard” er et højdepunkt i Picassos kunst, der i 1937 fulgtes af endnu et hovedværk, maleriet Guernica. Her skildres krigens rædsel og nazisternes bombardement af civilbefolkningen i byen Guernica under den spanske borgerkrig. I øvrigt optræder i flere af trykkene i ”Suite Vollard” et eller flere elementer, der indgår i Guernica.

"Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun."

- Pablo Picasso
bubble