Holm Olsen, Poul

I Paris fandt Poul Holm-Olsen (1920-1990) de motiver, der de næste mange år optog ham: De prostituerede, byens gamle koner og andre skæve parisiske typer. Poul Holm Olsen arbejdede figurativt og efter levende model. Og selv om det var iagttagelsen, der styrede hans arbejde, var han samtidigt meget optaget af skulpturen som form.
 
Det var også i Paris i 1954, at Poul Holm Olsen begyndte at samle på afrikanske masker og figurer. Han opsøgte loppetorvet ved Port de Clignancourt, og her blev grunden til hans store samling, der omfatter næsten 1000 genstande, lagt. Poul Holm Olsen så ikke de afrikanske masker og figurer som etnografiske eller eksotiske objekter, men som kunstværker på lige fod med klassisk og moderne europæisk kunst.  
 
Derfor var det også naturligt, at kunsthistorikeren Poul Vad, der af Holstebro Kommune havde fået til opgave at opbygge en samling til byens nye kunstmuseum, kontaktede Poul Holm Olsen med henblik på, at dele af hans samling skulle deponeres på Holstebro Kunstmuseum. Poul Vad ville skabe en samling, der afspejlede kunst som et alment fænomen på tværs af kulturer og tid.  
 
Da museet åbnede den 5. maj 1967 indgik et udvalg af Poul Holm Olsens afrikanske genstande på lige fod med dansk kunst og europæisk modernisme i museets udstilling. Og i 1977 testamenterede Poul Holm Olsen hele sin samling til Holstebro Kunstmuseum.

Klassisk og traditionsbevidst skoling

Poul Holm Olsen blev født ind i en fiskerfamilie i Holbæk. Da han var glad for at tegne og male kom han – som mange andre kunstnere på den tid – i malerlære. Via Bizzie Høyers tegneskole blev han i 1949 optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole, hvor han fik Einar Utzon-Frank som professor. Skolingen her var klassisk og traditionsbevidst. 

Rejsen til Paris - starten på en samling

I 1954 fik Poul Holm Olsen et fransk statsstipendium, der gjorde det muligt for ham at foretage sin rejse til Paris - et ophold, der som beskrevet ovenfor, satte sig afgørende spor i hans kunstneriske liv og blev afsæt for hans store samling af traditionel afrikansk kunst. Samlingen rummer også græske torsoer, kinesiske møbler, indiske og ægyptiske buster samt japanske genstande. Sine egne arbejder holdt Holm Olsen imidlertid gerne for sig selv, og han udstillede kun yderst sjældent. I slutningen af 1960’erne helligede han sig fuldt og helt sin støt voksende samling

Lærer og inspirator for efterfølgende generationer 

I 1955 blev Poul Holm Olsen ansat som lektor ved billedhuggerskolen på Det Kongelige Danske Kunstakademi – en stilling han beholdt til sin død i 1990. Men sin særlige personlighed, sin store viden om kunst og skulptur, skulpturteknikker og ikke mindst patinering af bronzeskulpturer, blev han en vigtig lærer og inspirator for mange af de efterfølgende generationer af billedhuggere.

"Den indefra trængende kraft, kan være helt vidunderlig, som også den forbindelse, der ofte er mellem de punkter, som betinger formen. Vidunderligt - ja at se, hvorledes de enkelte kraftige former hænger helt organisk sammen, og altid synes koncentreret oplevet og igangsat af et stort kendskab til den natur, hvori de er skabt."

Poul Holm Olsen om sin samling af traditionel afrikansk kunst, 1967
bubble