Forsker i tekstilkunst knyttes til Holstebro Kunstmuseum - Hvad kan en ældgammel billedgenerator lære os om vor tids billedteknologi?

Hvad kan væven, en ældgammel billedgenerator, lære os om vores tids billedteknologi? Det er ét af de spørgsmål, der nu skal besvares i et forskningsprojekt i et samarbejde mellem Holstebro Kunstmuseum og Aarhus Universitet.

Holstebro Kunstmuseum har modtaget en stor forskningsbevilling fra Ny Carlsbergfondet til projektet "Væven som billedgenerator". Bevillingen blev givet i forbindelse med Fondets historisk store satsning tilbage i december, hvor mere end 30 millioner kroner gik til styrkelsen af den kunstvidenskabelige forskning på de danske museer. 

Amalie Smith,  Loom Fruits, 2022. Foto: David Stjernholm. Download pressefotos


Det aktive stof: Vævning og teknologi 

Som kunsthistorisk felt er tekstilkunsten fortsat underbelyst. Ikke alene som udtryksform og medie, men også set i relation til nutidens digitale billeder, som vævninger har mange teknologiske, konkrete og metaforiske fællestræk med. På Holstebro Kunstmuseum er der stor glæde over bevillingen og mulighederne for at få én af museets vigtige samlingsgrupper belyst i sin bredde, nemlig vævede såvel som digitale værker af kunstnere som f.eks. Anna Thommesen, Martin Erik Andersen  Amalie Smith samt Ider-Ider-tekstiler fra Ejer Bille og Agnete Therkildsens balinesiske samling og meget andet.

Anna Thommesen, Billedtæppe uden titel, 1968. Foto: Ole Mortensen. Download pressefotos


Én forsker, to institutioner 

Til forskningsprojektet er der oprettet en postdoc-stilling, dvs. en stilling til en forsker på ph.d.-niveau, fra maj 2023 og tre år frem, og denne forsker er nu fundet. Det bliver ph.d. i kunsthistorie Ane Kirstine Preisler Skovgaard (f. 1989), som i projektperioden både får arbejdsplads på afdeling for kunsthistorie på Aarhus Universitet og Holstebro Kunstmuseum. Preisler Skovgaard forsvarede sin ph.d.-afhandling om tekstils materialitet, kapaciteter og kulturelle betydning under titlen "Det aktive stof" i 2022, og hun har en lang række forskningsartikler om emnet samt undervisnings- og -konferencearbejde bag sig. I sit ph.d.-projekt undersøgte Preisler Skovgaard tekstils lange historie samt materialets teknologiske principper og mange forskelligartede potentialer til at formidle billeder, og hun foretog i den forbindelse en række studier af historiske og samtidige tekstiler både i Danmark og internationalt.

Ane Kirstine Preisler Skovgaard. Download pressefotos


Fabrica

Tekstil er ikke kun et fokusområde for Holstebro Kunstmuseum rent forskningsmæssigt. I 2024 planlægger museet, i samarbejde med Sorø Kunstmuseum, en sanseudstilling skabt til at kunne opleves med hele kroppen af store og små. Vævninger og andre inviterende bløde overflader bliver helt centrale elementer i Fabrica, som udvikles af scenograf Nikolaj Danielsen og billedkunstner Eva Steen Christensen.


FAKTA
Hvad   Forskingsprojektet "Væven som billedgenerator" i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Holstebro Kunstmuseum. Ph.d. i kunsthistorie, Ane Kirstine Preisler Skovgaard tilknyttes Holstebro Kunstmuseum i en postdoc-stilling.
 
Hvor   Holstebro Kunstmuseum. Museumsvej 2A. 7500 Holstebro
 
Hvornår   Tre-årigt projekt fra maj måned 2023
 
Pressefotos    Download pressefotos 
 
For yderligere information kontakt venligst:

Teresa Østergaard Pedersen, ph.d., museumsinspektør for samling og forskning:  toep@holstebrokunstmuseum.dk / +45 2382 6531

Ane Kirstine Preisler Skovgaard, ph.d., forskningsstipendiat, postdoc: akps@cc.au.dk /+45 2613 7745

Vedr. sanseudstillingen Fabrica, kontakt formidlingsinspekøtr, Katrine Sofie Jepsen: ksj@holstebrokunstmuseum.dk
bubble