Kirsten Christensen. Drømmen rider forbi - det haster

I år er den danske keramiker og billedkunstner Kirsten Christensen fyldt 80, og det markerer vi på Holstebro Kunstmuseum med den retrospektive særudstilling Drømmen rider forbi - det haster.

Udstillingen præsenterer os for et udvalg af kunstnerens mest betydningsfulde værker  fra offentlige og private samlinger samt en række nyproduktioner, der viser det aktuelle ståsted.

Kirsten Christensen har opnået fornyet opmærksomhed i senere år, og fremstår i dag som en af Danmarks mest markante kunstnere. Der er med andre ord flere gode grunde til at fejre hende netop nu.

Samlet set er Kirsten Christensens kunst båret af lige dele social indignation og kropsliggjort protest, men den forløses i et skønhedssøgende og poesifyldt rum.

Kirsten Christensen, Kvinde med motorsav, 1986. Bemalet fotografi. Holstebro Kunstmuseum. Foto: Ole Mortensen. Download Pressefotos

Nærgående og åbenhjertigt

Udstillingen Drømmen rider forbi – det haster indeholder et bredt udsnit af Kirsten Christensens alsidige kunstnerskab. Der er således mulighed for at opleve de velkendte værker i stentøj – det foretrukne materiale i karrierens begyndelse, der omdannes til keramiske billeder. Sidenhen vinder også akvareller og oliekridttegninger indpas i det kunstneriske virke, som resulterer i en kolorit, der er mere glødende og eksplosiv end lerets begrænsede begitningsskala.

I udstillingen optræder også de tidlige geometrisk-abstrakte kompositioner og de fabulerende livs- og sindsskildringer. Samt længselsfulde scenerier, der fortæller nærgående og åbenhjertigt om livets grundvilkår: Fødsel, barndom, pubertet, køn, seksualitet, sygdom, alderdom og død. Værker af denne type baseres ofte på gamle familiefotografier, hvormed de får karakter af opslagstavler eller rebusser, hvor virkelighed, erindring, drømme og fantasi forenes på indimellem hemmelighedsfulde måder.


Kirsten Christensen, Red space, 1988. Pastelkridt på papir. Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Download pressefotos

Uudsagte sider af menneskets natur

Senere i den kunstneriske produktion møder vi emner som menneskets rovdrift på naturen og verdensrummets uendelighed. Fabelvæsener, gårdhunde, der på nærmest surrealistisk vis svæver i et vægtløshedens univers, springende hjorte og andre lystbesatte dyr optræder talrigt i værkerne. Med ironisk distance til de brutale virkelighedsskildringer fungerer de samtidig som symboler på uudsagte sider af menneskets natur.


Kirsten Christensen, Kønnet, 1981. Stentøj med begitningsglasur. Holstebro Kunstmuseum. Foto: Ole Mortensen. Download pressefotos

Livsnære fortællinger om almenmenneskelige vilkår

Kirsten Christensen tager i sin kritisk-realistiske kunst afsæt i en personlig livshistorie, hvor ikke mindst samlivet med moderen, dennes sygdom, plejehjemsophold og død samt sidenhen et eget alvorligt sygdomsforløb præger billedfremstillingen. Centralt i produktionen er også en række keramiske gravbilleder, hvor de døde kommer til syne som i arkæologiske udgravninger. Gengivelserne af knoglehvirvler og afsjælede kroppe er nøgterne og dog livsnære fortællinger om døden.

Kirsten Christensen, Idyl, 1978. Stentøj med begitning. Statens Museum for Kunst. Download pressefotos


I udstillingen indgår også værker, der beskriver en række kunstnerbiografiske livsomstændigheder i en bekendelsesform, der ikke er selvbetragtning, men som snarere handler om at beskrive almenmenneskelige vilkår på en ærlig og oprørsk måde. Dertil landskabsbeskrivelser fra området omkring refugiet San Cataldo ved Amalfikysten i Italien, bemalede fotografiske selvportrætter samt dokumentarisk arkivmateriale, herunder personlige breve til venner, bl.a. digteren Pia Juul (1962-2020). Endelig omhandler nyproduktionerne dagsaktuelle geopolitiske forhold, herunder krigen i Ukraine, og kredser derudover om den gådefulde svenske maler Hilma af Klint (1862-1944) og hendes skæbne.


Kirsten Christensen, Sort grav, 1983. Stentøj med begitning. Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Download pressefotos

Bogudgivelse og ny kunstnerisk portrætfilm

I forbindelse med udstillingen Drømmen rider forbi – det haster udgives en bog med samme navn indeholdende en længere tekst forfattet af Kirsten Christensen selv. Her ser den 80-årige tilbage på et langt levet liv som kunstner, og bogen rummer derudover analyserende beskrivelser af udvalgte værker. Der er tale om en personlig beretning og livshistorie – fuldhjertet, direkte og indimellem konfronterende – der samtidig kommer bag om værkerne. Bogen omhandler også selve kunstbegrebet, troen på billedkunstens muligheder og betydning samt dette at se.

Kirsten Christensen har ved tidligere lejligheder markeret sig som forfatter og skribent samt udgivet digte, men nu er tiden for alvor inde til at gøre status. Udgivelsens grafiske layout varetages af Jeanne Betak, og den produceres af Narayana Press.

I udstillingen kan man også se en ny kunstnerisk portrætfilm instrueret af Per Henriksen, der i samtaler og interviewform omhandler Kirsten Christensens liv og karriere samt følger den kunstneriske arbejdsproces og forberedelserne til udstillingen.

Kirsten Christensen - kort biografi

pressefotos/kirsten-christensen-droemmen-rider-forbi-det-haster/kirsten_christensen_foto_torben_eskerod_w.jpg
Kirsten Christensen. Foto: Torben Eskerod. Download pressefotos


Kirsten Christensen (f. 1943) er uddannet keramiker på Kunsthåndværkerskolen i København i årene 1964-68. i 1969 blev hun optaget på Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Mur- og Rumkunst. Herfra tog hun afgang i 1979.  

Hun har bestridt en række tillidshverv og modtaget flere hædersydelser, heriblandt Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat (1983-86) og Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse (1991). Derudover har hun siddet i Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum (1993-96).

Kirsten Christensen er repræsenteret på flere af landets fremtrædende kunstmuseer. Det drejer sig om KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, ARoS – Aarhus Kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum samt Statens Museum for Kunst. Holstebro Kunstmuseum ejer en af landets mest repræsentative samlinger af kunstnerens værker.

Markante offentlige udsmykninger kan ses flere steder i landet, fx på Fjerritslev Gymnasium (1983), Horsens Amtsgymnasium (1985), Aalborg Banegård (1988), i Køge Svømmeland (1992) og Bagsværd Svømmehal (2005). Kirsten Christensen udførte i 2004 et portræt af digteren Inger Christensen til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.   

Bogudgivelserne tæller bl.a. Min mor og mig (Informations Forlag, 1978), Hvor jeg med sikkerhed var lykkelig (Gyldendal, 2001) og digtsamlingen – men ikke som den samme (Samlerens Forlag, 1988).


Udstillingen er støttet af:Udstillingsviews. Foto: David Stjernholm. Download udstillingsviews 

FAKTA

Hvad   Særudstillingen Kirsten Christensen. Drømmen rider forbi - det haster

Hvor   Holstebro Kunstmuseum. Museumsvej 2A. 7500 Holstebro

Hvornår   Den 13. maj - 12. november 2023. Fernisering lør. d. 13. maj kl. 15.
Alle er velkomne!

Pressefotos    Download pressefotos + Download udstillingsviews 
        
For yderligere information kontakt venligst museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen: agj@holstebrokunstmuseum.dk  / +45 2613 7745

bubble