Jørgen Michaelsen - Cyber versus Buddha

Download pressefotos

Det er Holstebro Kunstmuseum en fornøjelse at præsentere soloudstillingen Cyber versus Buddha af billed- og konceptkunstner Jørgen Michaelsen (f. 1961). Udstillingen er skabt specifikt til Holstebro Kunstmuseums Færchfløj, hvor den indtager rummene som en totalinstallation af visuelle, lydlige, rumlige og sproglige elementer.

Still fra krigskommentarfilmen Stille hav, 2023

Europæisk identitet mellem verdenskriser

Udstillingen udfolder sig helt generelt som en kritisk-eksperimentel perspektivering af de spændinger, der netop nu kendetegner den dominerende bevidsthedsform i den vestlige kultur. Et væsentligt historisk tema er den europæiske idé om USA som realiseringen af den moderne utopi og i særdeleshed den udvikling, som denne forestilling har gennemgået siden 1945. Efter den kolde krigs afslutning med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 er den europæiske idealisering af USA og
amerikansk kultur efterhånden kommet under pres. Ruslands invasion af Ukraine har måske nok styrket NATO-alliancen, men har især eksponeret Europas problem med at optræde som samlet autonom aktør på den globale geopolitiske scene.

Tusind borgerhaikuer, Antipyrine 2023

En samtidsdiagnose

Under denne identitetskrise ligger et komplekst trusselsbillede af forestillinger om enorme migrationsstrømme udløst af politisk ustabilitet og økonomisk ulighed, tilspidset kamp om kontrol over ressourcer, den kritiske infrastrukturs voksende sårbarhed som følge af cyberteknologiernes stigende kompleksitet, staters og private firmaers stadig mere gennemgribende overvågning af borgerne, demokratiets tilbagegang på verdensplan samt den globale biosfæres sandsynligvis kommende kollaps forårsaget af de nuværende politisk-økonomiske strukturers tilsyneladende uforanderlighed. Alt dette optræder i kølvandet på en international finanskrise, en global COVID-19-pandemi samt USA og de øvrige vestlige landes tilbagetrækning fra Afghanistan efter 20 års fejlslagen
nationsbygning, hvilket i sidste ende indikerer Vestens erkendelse, eller i al fald følelse, af det universelle oplysningsprojekts principielle sammenbrud.


Cockroach, Antipyrine 2023. 

Tre mediedimensioner

På baggrund af ovenstående samtidsdiagnose rejser udstilingen en række spørgsmål om senkapitalistisk vesteuropæisk identitet i dens objektive og subjektive former – blandt andet ved at udlægge de historiske præmisser for det, der efterhånden ligner en kronisk krise i den vestlige verdens selvforståelse. Cyber versus Buddha sonderer disse spørgsmål gennem i alt fem hovedkomponenter: Krigskommentarfilmen Stille hav, maleriinstallationen Wall of Shame, hvor det såkaldt ’omsorgstachistiske’ maleri præsenteres og begrundes historisk; en bunkerkonstruktion med det kvadrofoniske lydværk I lytterummet, en formation af navneskilte frembragt af en ’borgergenerator’ og maleriet Genveje til grisaille, samt en række collager primært baseret på aviser fra 2020-2022 ophængt i bemalede rum.


Omsorgstachisme. Hybrid ikketilknytning, 2023. Foto: Lars Bay


Kunsten som sprog og tænkning

I 2021 viste Holstebro Kunstmuseum udstillinger af både danske Albert Mertz (1920-1990) i samarbejde med Sorø Kunstmuseum samt en af fædrene til den amerikanske konceptkunst i 1960’erne, Lawrence Weiner (1942-2021). Begge kunstnere er stærkt repræsenteret i museets samling.
Jørgen Michaelsens konceptuelle, tvetydige og sprogligt funderede praksis deler overordnet set både visse formelle træk og et dybere kunstnerisk slægtskab med de to markante forgængere – en arv, kunstneren i høj grad vedgår i sin på én gang legende og kritisk orienterede praksis. I 2007 kuraterede Michaelsen sågar udstillingen Albert Mertz – DUER IKKE… NÆSTE! i Den Frie Udstillingsbygning. Michaelsens Cyber versus Buddha på Holstebro Kunstmuseum er således den tredje i rækken af konceptkunstneriske udstillinger, der undersøger kunstnerisk tænkning, betydningsforskydninger og sprogets associative rækkevidde.


Eksport-import, 2020-22. Collage. Foto: Lars Bay

Tre bogudgivelser

Ud over selve den fysiske præsentation på museet udvider udstillingen yderligere sit terræn i form af i alt tre bogudgivelser i samarbejde med forlaget Antipyrine: Udstillingskataloget Cyber versus Buddha, sangbogen Cockroach og poesibogen Tusind borgerhaikuer, der alle er nært sammenvævede med udstillingen, dens tematikker og perspektiver.

Udstillingsplakaten, der har forlæg i udstillingens katalog

Jørgen Michaelsen: Sproget som materiale

Det billeddannende, konceptuelle, sprogligt intervenerende og dermed politisk aktivistiske kan sagtens kombineres – det vidner Jørgen Michaelsens kunstneriske praksis om. Helt fra begyndelsen af 1990’erne, hvor han bl.a. var medstifter af kunstnersamarbejdet og tidsskriftet Koncern° – Skrift for kunstnerisk-filosofisk grundforskning (1989-93) og det kunstnerdrevne udstillingssted Max Mundus (1994-96), der var blandt 1990’ernes foregangssteder for videokunst, mediediskussioner og kunstnerisk arkivpraksis, har samarbejder og det selvorganiserede været et vigtigt omdrejningspunkt for kunstneren.

Michaelsen er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi (1987-94) og har været medlem af Den Frie Udstilling siden 2006. Han er repræsenteret i flere museumssamlinger i Danmark, herunder Statens Museums for Kunst, Museum Jorn, KØS og Randers Kunstmuseum. Michaelsen modtog Eckersberg Medaillen i 2005 og senest Thorvaldsen Medaillen i 2023.

 

Udstillingen er støttet af:

FAKTA

Hvad   Særudstillingen Jørgen Michaelsen ―Cyber versus Buddha

Hvor   Holstebro Kunstmuseum. Museumsvej 2A. 7500 Holstebro

Hvornår   Den 16. september 2023 - 7. januar 2024. Fernisering lør. d. 16. sept. kl. 15. Alle er velkomne!

For yderligere information kontakt venligst samlings- og forskningsinspektør, Teresa Østergaard Pedersen : toep@holstebrokunstmuseum.dk / +45 2382 6531

Pressefotos

>>Download ovenstående pressefotos<< 

Udstillingsviews
Klik for at downloade
my imageUdstillingsview, Jørgen Michaelsen - Cyber versus Buddha
Holstebro Kunstmuseum d.16.9.23 - 7.1.24. Foto: David Stjernholm

my image

my image

Udstillingsview, Jørgen Michaelsen - Cyber versus Buddha. Holstebro Kunstmuseum d.16.9.23 - 7.1.24. Collager, 2020-2022. Foto: David Stjernholm

my image


my image

 

my image
my imagemy image

my image

my image

my image

my image

my image

my image

Udstillingsview, Jørgen Michaelsen - Cyber versus Buddha. Holstebro Kunstmuseum d.16.9.23 - 7.1.24. Det kvadrofoniske lydværk I lytterummet (Varighed: 23 min. 20 sek.
Stemmer: Mathilde Eusebius og Jørgen Michaelsen)
, en formation af navneskilte frembragt af en ’borgergenerator’ og maleriet Genveje til grisaille. Foto: David Stjernholm

my image

my image

my image
Udstillingsview, Jørgen Michaelsen - Cyber versus Buddha. Holstebro Kunstmuseum d.16.9.23 - 7.1.24. Maleriinstallationen Wall of Shame, hvor det såkaldt ’omsorgstachistiske’ maleri præsenteres og begrundes historisk. Foto: David Stjernholm

my image

my imageUdstillingsview, Jørgen Michaelsen - Cyber versus Buddha. Holstebro Kunstmuseum d.16.9.23 - 7.1.24. Krigskommentarfilmen Stille hav (Varighed: 1 t. 29 min. Produktion: Blue Planet Film v. Morten Larvad. Lyd: Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet. Stemmer: Kåre Rygaard og Marianne Germer).  Foto: David Stjernholm

my image

my image

my image

my image

my image

my image

bubble