Besøg med mellemtrinnet

I Holstebro Kunstmuseums undervisningsforløb undersøges kunsten i fællesskab gennem dialog og varierende praksistilgange. Alle forløb er bygget op, så de veksler mellem miniforedrag, værksamtaler og korte øvelser. Målet er at skabe rum for både individuelle og kollektive læreprocesser, hvor eleverne kan reflektere over og gennem kunsten samt lytte til og tænke med på andres meninger og synsvinkler.

Eleverne får mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skole og hverdag og hermed styrke både sproglige, visuelle, refleksive, relationelle og kritiske kompetencer. På Holstebro Kunstmuseum ønsker vi at samarbejde bredt på tværs af fagligheder og bestræber os derfor på at indgå i samarbejder på tværs af uddannelsesstedernes fag og læringsmål.

Holstebro Kunstmuseums  forløb er dialogiske og sigter mod at aktivere og engagere eleverne. Vi tager højde for elevernes kompetencer og tilstræber en variation mellem oplæg og samtaler. 

Vi tilbyder læring og oplevelser med mulighed for kreativ leg, meningsfulde undervisningsforløb og socialt samvær. Læring og opdagelse går hånd i hånd. Undervisningen bygger på det virkelige liv, og der lægges vægt på autentiske oplevelser. Vi arbejder på at understøtte læring indenfor en bred faglighed, derfor vil vi gerne høre fra jer hvis I er interesserede i at besøge museet en del af undervisning i både billedkunst, dansk, matematik, historie osv. Tag en snak med os, så vi sammen kan tilrettelægge det rette forløb.

 

Vi tilrettelægger skræddersyede omvisninger for både daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det er også muligt at dykke ned i vores faste undervisnings- og formidlingstilbud til de forskellige klassetrin.

Der arbejdes løbende på at udvikle nye forslag til undervisningsforløb og nye formidlingstiltag.

bubble