Skoler og insitutioner

Omvisninger og  formidlingsforløb for daginstitutioner og skoler

I Holstebro Kunstmuseums undervisningsforløb undersøges kunsten i fællesskab gennem dialog og varierende praksistilgange. Alle forløb er bygget op, så de veksler mellem miniforedrag, værksamtaler og korte øvelser. Målet er at skabe rum for både individuelle og kollektive læreprocesser, hvor eleverne kan reflektere over og gennem kunsten, samt lytte til og tænke med på andres meninger og synsvinkler.

Eleverne får mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skole og hverdag og hermed styrke både sproglige, visuelle, refleksive, relationelle og kritiske kompetencer. På Holstebro Kunstmuseum ønsker vi at samarbejde bredt på tværs af fagligheder og bestræber os derfor på at indgå i samarbejder på tværs af uddannelsesstedernes fag og læringsmål.

Holstebro Kunstmuseums omvisninger og undervisningsforløb varetages af kunsthistorisk uddannet personale. Forløbene er dialogiske og sigter mod at aktivere og engagere eleverne. Vi tager højde for elevernes kompetencer og tilstræber en variation mellem oplæg og samtaler.
Vi tilrettelægger skræddersyede omvisninger for både daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det er også muligt at dykke ned i vores faste undervisnings- og formidlingstilbud til de forskellige klassetrin.

Der arbejdes løbende på at opdatere og udvikle nye undervisningsforløb og formidlingstiltag.

bubble