Fra det 20. århundredes modernisme til samtid

Kunsten foldede sig ud i et hav af eksperimenter, da det 20. århundrede tog sin begyndelse. Kunstnerne brød med tidligere tiders dogmer og traditioner om et genkendeligt og virkelighedsnært billedsprog. Kunsten var blevet ”moderne”. Men hvad indebar det at blive moderne for 100 år siden?Forløbet giver eleverne blik for kunstens kulturelle, historiske og samfundsmæssige stemme - både med henblik til den modernistiske kunst og dens eksperimenter og i forhold til vores samfund i dag. For at indkredse periodens eksperimenter undersøger vi forskellige modernistiske udtryksformer. Afsluttende vil vi undersøge hvordan samtidskunsten adskiller sig fra, og forholder sig til de modernistiske opbrud.

Vi taler om kunstens begreber og stilretninger fra modernisme til samtidskunst. Vi undersøger flere af periodens kunstretninger og diskuterer væsentlige træk i tiden og kunsten. Hvorfor og på hvilken måde forandrer kunstens indhold og udtryk sig? Og hvordan afspejler samfundets politiske og kulturelle forhold sig i kunsten?


Varighed:
1 time
Antal: max 28 elever

Booking
Forløbet kan bestilles ved henvendelse til Holstebro Kunstmuseum på telefon: +45 9742 4518 eller på mail ksj@holstebrokunstmuseum.dk
Det koster 500 kr. at booke forløbet.

bubble