Astrid Noacks Studiesamling

Samling
Billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) efterlod ved sin død talrige skulpturer, skitser og bøger. Året efter stiftede familien Astrid Noacks Legatfond, der skulle varetage Noacks arv, de mange efterladte arbejder samt uddele det nystiftede Astrid Noacks Legat til unge danske kunstnere.
 
Fondets arkiv- og studiesamling udgør således tyngdepunktet for én af dansk kunsts store og usædvanlige skikkelser. Astrid Noack blev uddannet billedskærersvend i 1910. Hun blev i 1935 det første kvindelige medlem af Kunstnersammenslutningen Grønningen. I 2006 indlemmes hun som den eneste kvindelige kunstner i den Danske Kulturkanon.
 
De mange studiearbejder vidner om en utrættelig kunstners arbejde med sit materiale: Igen og igen bearbejdes menneskekroppen i træ, gips og bronze. Kroppene udføres i skiftende skalaer og altid med den stille og humane værdighed, der kendetegner hendes arbejde. Noack kunne bruge mange år på at færdiggøre en skulptur og finde frem til dens helt rette udtryk. Det er disse processer, Astrid Noacks Studiesamling vidner om. 

Studiesamlingen på Holstebro Kunstmuseum

Holstebro Kunstmuseum ejer i dag over 50 værker af Noack, og hun er repræsenteret i byrummet med flere skulpturer. Fra museets start i 1967 har Astrid Noack spillet en væsentlig rolle i samlingen, og derfor valgte Legatfondet i 1982 at deponere kunstnerens originale gipsmodeller, skitser og arkivalier på museet: Studiesamlingen. Et større udvalg heraf vises på denne magasinudstilling.

Astrid Noacks Legatfond

Astrid Noacks Legatfond blev stiftet i 1955, årets efter kunstnerens død. Fondets formål er at forvalte arven efter Noack ved at hædre de bedste unge danske kunstnere gennem legatuddelinger. Det gælder i særlig grad billedhuggere og kunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem skulptur, rum, sanselighed og krop.
 
Fondet udgør således en akse for én af dansk kunsts store og usædvanlige skikkelser; billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954). Hun blev uddannet billedskærersvend i 1910, første kvindelige medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen i 1935 - og i 2006 blev hun sågar eneste kvinde i den mandsdominerede Danske Kulturkanon.
 
Astrid Noacks Legatfond består af formand Janus Noack (2020 - , Astrid Noacks slægtning) samt tre skiftende danske billedkunstnere.

Astrid Noack og Holstebro

Astrid Noack har været en central skikkelse i Holstebro Kunstmuseums samlinger helt fra museets start i 1967. Museets første leder, kunsthistorikeren og forfatteren Poul Vad, indsamlede flittigt hendes værker, og han betragtede de udtryksfulde, stiliserede og formstærke skulpturer som en hovedlinje i dansk skulptur- historie. Noacks kunstneriske udgangspunkt i menneskekroppen har siden da været en væsentlig reference i museets samling, som i dag tæller over 50 værker af kunstneren.

Forbindelsen mellem Holstebro Kunstmuseum og Astrid Noack blev yderligere forstærket i 1982. Her besluttede Legatfondet at deponere en lang række af kunstnerens originale gipsmodeller, skitser og arkivalier på museet: Astrid Noacks Studiesamling.

De mange studiearbejder vidner om en utrættelig kunstners arbejde med sit materiale: Igen og igen bearbejdes menneskekroppen i træ, gips og bronze. Kroppene udføres i skiftende skalaer og altid med den stille og humane værdighed, der kendetegner Astrid Noacks arbejde.
bubble