John Olsen

Samling

John Olsen (1938-2019) er én af Danmarks mest fremtrædende billedkunstnere. Han efterlod sig et imponerende og særdeles omfattende livsværk, hvoraf en betragtelig del befinder sig på Holstebro Kunstmuseum.

Udvalget af kunstnerens værker i museets samling daterer tilbage til 1958. Fugletegningernes naturalistiske udtryk fra karrierens begyndelse falder gradvist bort i det fuldmodne værk. Her opnår kunstneren til gengæld i sine dybe undersøgelser af stoffets egenart en anden type nøgternhed, der synes endnu tættere på virkeligheden end den traditionelle naturgengivelse.

Natur og kultur

John Olsens værker tager udgangspunkt i naturen, som han levede og arbejdede i tæt samhørighed med. Her henter han inspiration, motiver og materialer. I nærstudier af islandske klippevægge, færøske fjelde og civilisationens efterladenskaber i form af affaldsbjerge griber han fat i undseelige detaljer, som forvandles til fortættede strukturer af en helt egen skønhed. I valget af synsvinkel tilnærmer de sig naturen selv. Som noget set og erfaret.

Billedtavler 

Noget lignende kommer til udtryk i John Olsens skifertavler og fotografiske relieffer, hvor levende og døde fugle gengives med stor enkelhed og intim præcision. I en række billedcollager fra 1980erne hæftes udklip, fotografier og tegninger med knappenåle på opslagstavler og sættes bag glas og ramme. Her er det selve udvælgelsen og rammesætningen, der får større betydning. Billedtavlernes logik er associativ og erindringsbåret. Samtidig illustrerer de selve den kreative proces, hvormed visuelle indtryk bearbejdes i skabelsen af ny kunst.

Naturens kalligrafi 

Farve, form og stoflighed stilles i tæt forbindelse med hinanden i John Olsens kunstneriske praksis, som vedblivende henleder vores opmærksomhed på skønheden i forfaldet. Tydeligt bliver dette også i de store papirarbejder med aftryk af slagtede dyrs indvolde eller dræbersneglenes vandrende spor gennem kul og pigment. Tilfældighedsprincippet er fremherskende i værker som disse, hvor naturen spiller med på lige fod med kunstneren.  

"Livet vil"

I John Olsens usentimentale og kraftfulde skildringer af naturens vækst og forfald opnår vi en større forståelse for døden som en forudsætning for livets fortsættelse. Af glæde og smerte, tab og nydelse. Men "livet vil", som han så ofte udtalte. I en tid, hvor menneskeskabte natur- og miljøkatastrofer for alvor er kommet på dagsordenen, synes John Olsens kunst aktuel som aldrig før.

Kort biografi

John Olsen (1938-2019) blev oprindeligt uddannet håndværksmaler, men tog sidenhen afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. 

I 1967 forlod han København for på sigt at bosætte sig på Sundsgården nær Ringe på Sydfyn. Han var en flittig jæger, holdt får og dyrkede i det hele taget naturoplevelsen med stor intensitet. I midten af 1960erne var John Olsen for første gang på Færøerne, og de nordatlantiske rejser var i mange år fast tilbagevendende. 

Den kunstneriske produktion var stor og varieret, men først i 1980erne får John Olsen sit egentlige gennembrud. I 1995 var han Danmarks repræsentant på Biennalen i Venedig, hvor han blandt andet viste den store skulptur Resonans. En bronzeversion af værket er i dag placeret i museets skulpturhave. 

På Holstebro Kunstmuseum opstilles i de efterfølgende år den store installation Undrekammer, som kan opleves permanent i museets underetage. På Holstebro Rådhus findes desuden en række af kunstnerens bemalede kakler. Derudover finder en række store skulpturværker plads rundtomkring i Danmark, og kunstneren er ligeledes rigt repræsenteret på landets kunstmuseer. 
I 1985 modtog John Olsen Eckersberg Medaillen, og i 1995 Thorvaldsens Medaillen – den officielt set højeste udmærkelse for en dansk kunstner.  

Farve, form og stoflighed stilles i tæt forbindelse med hinanden i John Olsens kunstneriske praksis, som vedblivende henleder vores opmærksomhed på skønheden i forfaldet.
bubble