Kirsten Christensen. Drømmen rider forbi – det haster

Særudstilling

 

Kirsten Christensen fyldte 80 år d. 7. februar 2023, og det markeres på Holstebro Kunstmuseum med en retrospektiv særudstilling, hvori indgår et udvalg af kunstnerens mest betydningsfulde værker fra offentlige og private samlinger samt en række nyproduktioner, der viser det aktuelle kunstneriske ståsted. Kirsten Christensen har opnået fornyet opmærksomhed i senere år, og fremstår i dag som en af Danmarks mest markante kunstnere. Der er med andre ord flere gode
grunde til at fejre hende netop nu.  

Udstillingen Drømmen rider forbi – det haster indeholder et bredt udsnit af Kirsten Christensens alsidige kunstnerskab. Der er således mulighed for at opleve de velkendte værker i stentøj – det foretrukne materiale i karrierens begyndelse, der omdannes til keramiske billeder. Sidenhen vinder også akvareller og oliekridttegninger indpas i det kunstneriske virke, som resulterer i en kolorit, der er mere glødende og eksplosiv end lerets begrænsede begitningsskala.

I udstillingen optræder også de tidlige geometrisk-abstrakte kompositioner og de fabulerende livs- og sindsskildringer. Samt længselsfulde scenerier, der fortæller nærgående og åbenhjertigt om livets grundvilkår: Barndom, køn, seksualitet, alderdom og død. Værker af denne type baseres ofte på gamle familiefotografier, hvor virkelighed, erindring, drømme og fantasi forenes på indimellem hemmelighedsfulde måder.

Senere i den kunstneriske produktion introduceres emner som menneskets rovdrift på naturen og verdensrummets uendelighed. Fabelvæsener, uskyldsrene gårdhunde, der på nærmest surrealistisk vis svæver i et vægtløshedens univers, springende hjorte og andre lystbesatte dyr optræder talrigt i værkerne. Med ironisk distance til de brutale virkelighedsskildringer fungerer de samtidig som symboler på uudsagte sider af menneskets natur.

Kirsten Christensen tager i sin kritisk-realistiske kunst afsæt i en personlig livshistorie, hvor ikke mindst samlivet med moderen, dennes plejehjemsophold og død samt sidenhen et eget alvorligt sygdomsforløb præger billedfremstillingen. Centralt i produktionen er også en række keramiske billeder af grave, hvor de døde kommer til syne som i arkæologiske udgravninger. Gengivelserne af knoglehvirvler og afsjælede kroppe er nøgterne og dog livsnære fortællinger om døden.

I udstillingen indgår også værker, der beskriver en række kunstnerbiografiske livsomstændigheder i en bekendelsesform, der ikke er selvbetragtning, men som snarere handler om at beskrive almenmenneskelige vilkår på en ærlig og oprørsk måde. Dertil landskabsbeskrivelser fra området omkring refugiet San Cataldo ved Amalfikysten i Italien, bemalede fotografiske selvportrætter samt dagbøger og personlige breve. Endelig omhandler nyproduktionerne dagsaktuelle geopolitiske forhold, herunder krigen i Ukraine, og kredser derudover om den gådefulde svenske maler Hilma af Klint (1862-1944) og hendes skæbne.

Samlet set er Kirsten Christensens kunst båret af lige dele social indignation og kropsliggjort protest, men den forløses i et skønhedssøgende og poesifyldt rum.

Formidling

I forbindelse med udstillingen Drømmen rider forbi – det haster udgives en bog med samme navn indeholdende en længere tekst forfattet af Kirsten Christensen selv. Her ser den 80-årige tilbage på et langt levet liv som kunstner, og bogen rummer derudover analyserende beskrivelser af udvalgte værker. Der er tale om en personlig beretning og livshistorie – fuldhjertet, direkte og indimellem konfronterende – der samtidig kommer bag om værkerne. Bogen omhandler også selve kunstbegrebet, troen på billedkunstens muligheder og betydning samt dette at se.

Kirsten Christensen har ved tidligere lejligheder markeret sig som forfatter og skribent samt udgivet digte, men nu er tiden for alvor inde til at gøre status. Udgivelsens grafiske layout varetages af Jeanne Betak, og den produceres af Narayana Press.

I udstillingen kan man også se en ny kunstnerisk portrætfilm instrueret af Per Henriksen, der fortæller om Kirsten Christensens liv.

Kirsten Christensen - kort biografi

Kirsten Christensen. Foto: Torben Eskerod

Kirsten Christensen (f. 1943) er uddannet keramiker på Kunsthåndværkerskolen i København i årene 1964-68. I 1969 blev hun optaget på Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Mur- og Rumkunst. På Kunstakademiet fungerede hun siden som turnusassistent og underviser på afdeling for keramik frem til 1979.

Hun har bestridt en række tillidshverv og modtaget flere hædersydelser, heriblandt Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat (1983-86) og Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse (1991). Derudover har hun siddet i Statens Kunstfonds Udvalg for
Kunst i det Offentlige Rum (1993-96).

Kirsten Christensen er repræsenteret på flere af landets fremtrædende kunstmuseer. Det drejer sig om KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, ARoS – Aarhus Kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum samt Statens Museum for Kunst. Holstebro Kunstmuseum ejer en af landets mest repræsentative
samlinger af kunstnerens værker.

Tidligere soloudstillinger tæller blandt andet Keramiske billeder på Kunstindustrimuseet i 1973 (i dag: Designmuseum Danmark), Min Mor og Mig på Tranegården i 1978 (i dag: Tranen), Lagerudstilling på Nordjyllands Kunstmuseum i 2001 (i dag: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg) og Poesi og skattegæld på Clausens Kunsthandel i 2015 (i dag: Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel).

I 2021 deltog hun på gruppeudstillingen Efter stilheden - kunstens kvinder tager ordet på Statens Museum for Kunst.

Markante offentlige udsmykninger kan ses flere steder i landet, fx på Fjerritslev Gymnasium (1983), Horsens Amtsgymnasium (1985), Aalborg Banegård (1988), i Køge Svømmeland (1992) og Bagsværd Svømmehal (2005). Kirsten Christensen udførte i 2004 et portræt af digteren Inger Christensen til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Bogudgivelserne tæller bl.a. Min mor og mig (Informations Forlag,
1978), Hvor jeg med sikkerhed var lykkelig (Gyldendal, 2001) og
digtsamlingen – men ikke som den samme (Samlerens Forlag, 1988

Udstillingen er støttet af:

bubble