Nyerhvervelser og donationer
2016-2024

Særudstilling

I 2024 fejrer kulturbyen Holstebro sit 750års-jubilæum. Det er en stor glæde for Holstebro Kunstmuseum i den anledning at præsentere en særudstilling med et bredt udvalg af de værker, der i de seneste 7,5 år er indlemmet i den permanente samling i kraft af nyerhvervelser og donationer. Mange af værkerne på udstillingen har ikke tidligere været præsenteret for et publikum.

Holstebro Kunstmuseums samlingsmæssige fokus er væsentlige tendenser i dansk og international kunst og kunsthåndværk fra 1930erne til i dag. Siden sin start har kunstmuseet indsamlet relativt få kunstnere, der til gengæld er fyldigt repræsenteret og gerne retrospektivt. Indsamling betyder tilføjelse af nye værker til museets eksisterende kunstsamling, og er i overensstemmelse med Museumsloven en af museets kerneopgaver.

Enhver indsamling på Holstebro Kunstmuseum sker med skyldigt hensyn til samlingens hovedlinjer, de retrospektive og konsoliderende ambitioner samt et nationalt helhedssyn i forhold til de øvrige offentlige kunstsamlinger i landet. 

Peter Linde Busk, Lost in La Mancha II, 2018. Foto: Eric Tschernow.

På udstillingen kan man derfor blandt meget andet opleve aspekter af en kunstners produktion, som hidtil ikke har været repræsenteret på museet. For eksempel et tidligt og yderst sjældent oliemaleri af Sonja Ferlov Mancoba, der ellers i den brede offentlighed er kendt som en af landets fremmeste skulptører. Der indgår også naturalistisk orienterede fuglemotiver af John Olsen fra karrierens begyndelse, ligesom en række erhvervelser og donationer af Peter Linde Busk og Kirsten Christensen bevirker, at man som besøgende nu kan få et fyldestgørende indtryk af det samlede kunstnerskab.

Konsoliderende erhvervelser af denne slags er også foretaget af keramikeren Gertrud Vasegaard og den internationalt anerkendte Tal R, af hvem Holstebro Kunstmuseum ejer en af de mest omfangsrige og repræsentative samlinger i verden.


Sonja Ferlov Mancoba, Skovbillede, 1930erne


Kirsten Christensen, Kønnet, 1981. Foto: Ole Mortensen 

Nye kunstnere i samlingen   

I de seneste 7,5 år er Holstebro Kunstmuseums samling af samtidskunst desuden udbygget. Det drejer sig om Daniel Richter, der i dag anses for at være en af Tysklands vigtigste nulevende kunstnere. Herudover Uffe Isolotto, der senest repræsenterede Danmark på Venedig Biennalen i 2022, og som arbejder på tværs af kunstneriske medier med den teknologiske krop som hovedmotiv.

Samt Marie Lund, hvis koncentrerede og bevidst underartikulerede værker kan betragtes i forlængelse af en skulpturel linje i samlingen, der bl.a. også tæller Astrid Noack. Billedkunstner og forfatter Amalie Smith er ligeledes indlemmet i samlingen med værker, der i skikkelse  af digitalvævninger er i historisk dialog og samklang med kunstmuseets eksisterende samling af tekstilkunst fra nær og fjern.   


Daniel Richter, GONZO, 2015. Foto: Jens Ziehe, Berlin


Marie Lund: Stills, 2015; Torso, 2014; Hand Full, 2014. Foto: Ole Mortensen


Amalie Smith, LOOMING (Bugs & Interfaces), 2022. Foto: David Stjernholm

Forpladsen og Museumshaven

Også de udendørs arealer har fået et markant kunstnerisk løft i de senere år. Ikke mindst er museerne beriget med en ny forplads – en kunstnerisk ornamentbelægning af sjælden karakter udført af Martin Erik Andersen, der består af et 12-stjernet mønster inspireret af stiftmosaikkerne i Ibrahim Agha al-Mustahfizans mausoleum i Aqsunqur-moskeen i Kairo.

Og i museernes skulpturhave har stedsspecifikke værker af Marie Lund og den verdensberømte amerikanske konceptkunstner Lawrence Weiner fundet blivende plads sammen med et skulpturelt værk af Uffe Isolotto og et bronzerelief af Peter Linde Busk. 


Museumsvilla og forplads. Kunstnerisk ornamentbelægningen af Martin Erik Andersen (2019). Foto: Thomas Jensen, Bubble


Lawrence Weiner, MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURRIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH. 1995. Foto: David Stjernholm


Uffe Isolotto, Universal Serial Bus, 2018 

Verdenskunst og kunst fra hele verden   

Som det eneste museum i Danmark belyser hovedlinjerne i Holstebro Kunstmuseums samling forbindelserne mellem dansk og international kunst og kunst fra ikke-europæiske folkeslag og civilisationer. Som en aktualisering af dette globalæstetiske 
samlingsspor – her med specifik reference til Poul Holm-Olsens omfattende afrikanske samling på stedet – har museet erhvervet et centralt værk af den betydningsfulde nigerianskfødte billedkunstner Toyin Ojih Odutola, som omhandler splittelsen mellem afrikanske traditioner og moderne eksistensvilkår.

Erhvervelsen er således relateret til øvrige tværkulturelt arbejdende kunstnere i samlingen, herunder Martin Erik Andersen og Emil Westman Hertz. Dermed er museets samling som helhed et mødested for forskellige tider, verdensdele og udtryksformer, hvor vi kan erfare en universel, fællesmenneskelig vilje til at fortolke og kunstnerisk bearbejde omverdenen og menneskefiguren i overensstemmelse med egne kulturelle traditioner og visioner for nybrud.    


Emil Westman Hertz, Byen, 2016. Foto: David Stjernholm

Museumstanke og museumssyn    

Samlingen er ethvert museums substans og hjørnesten. På Holstebro Kunstmuseum betragter vi samlingsfagligheden i tæt tilknytning til forskningsvirksomheden og formidlingsindsatsen forstået bredt som produktion af særudstillinger samt varetagelse af undervisnings- og læringsaktiviteter. Samlingens kvaliteter tillader samtidig såkaldte optioner i form af indlån af værker og udstillingssamarbejder med øvrige kunstmuseer verden over. 

I sin egenskab af dansk kulturarv er en statsanerkendt museumssamling fælleseje – den tilhører os alle. Indsamlingsarbejdet er om noget fremtidsorienteret, idet indkøbte værker ikke må sælges igen og kun i meget sjældne tilfælde udskilles. Som museum har vi med andre ord en lovmæssig forpligtelse til at bevare værkerne for eftertiden og tilgængeliggøre dem i skiftende ophængninger.

Vi håber, at udstillingen Nyerhvervelser og donationer 2016-2024 bringer glæde og gode oplevelser hos publikum i samme omfang, som den daglige forvaltning af samlingen gør det hos os. 


Tal R, Rødeflag. 2016. Foto: Anders Sune Berg

Kunstnere på udstillingen    

Martin Erik Andersen (DK, f. 1964); Peter Linde Busk (DK, f. 1973); Kirsten Christensen (DK, f. 1943); Gutte Eriksen (DK, 1918-2008); Emil Westman Hertz (DK, 1978-2016); Olivia Holm-Møller (DK, 1875-1970); Uffe Isolotto (DK, f. 1976); Marie Lund (DK, f. 1976); Sonja Ferlov Mancoba (DK, 1911-1984); Jonathan Meese (DE, f. 1970); Albert Mertz (DK, 1920-1990); Lisbeth Nielsen (DK, f. 1952); Toyin Ojih Odutola (NGR/US, f. 1985); John Olsen (DK, 1938-2019); Poul Holm Olsen (DK, 1920-1990); Daniel Richter (DE, f. 1962); Amalie Smith (DK, f. 1985); Tal R (DK, f. 1967); Gertrud Vasegaard (DK, 1913-2007); Åge Vogel-Jørgensen (DK, 1888-1964); Lawrence Weiner (US, 1942-2021) og Inge Lise Westman (DK, f. 1945) samt præcolumbiansk keramik af ubekendt kunstner.


Jonathan Meese, Elephant Man träumt von Dir, 2007

Tak

Vi takker de kunstnere, privatpersoner og øvrige støtter, der i 2016-2024 har doneret værker til museets samling. Samt de offentlige og private fonde, som helt enestående har muliggjort kunstindkøbene. Alle har dermed bidraget til museets udvikling samt på afgørende vis medvirket til at højne kvaliteten af museumsoplevelsen på stedet:

Udstillingen er støttet af: 

Samlingen er ethvert museums substans og hjørnesten. På Holstebro Kunstmuseum betragter vi samlingsfagligheden i tæt tilknytning til forskningsvirksomheden og formidlingsindsatsen forstået bredt som produktion af særudstillinger samt varetagelse af undervisnings- og læringsaktiviteter. (...)

Vi håber, at udstillingen bringer glæde og gode oplevelser hos publikum i samme omfang, som den daglige forvaltning af samlingen gør det hos os.
bubble