Mere info +

Praktisk info

Kontaktinformation

Tlf. +45 9742 4518
Mail: info@holstebrokunstmuseum.dk

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro

se-nr. 44810328
CVR-nummer: 44810328

Betalinger
Bankkonto: 7600 1322163
VEHODK 22–7600 132216-3
Vestjysk Bank, St. Torv afd, Vestergade 1, DK-7500 Holstebro, tlf. +45 96108600
Elektronisk betaling IBAN: DK6876000001322163
EAN-nummer: 5797200093479

Parkering

Museet råder over 70 parkeringspladser, der ligger på Museumsvej nær ved museets hovedindgang. 
Se kort her

Tilgængelighed

Handicapadgang
Museets hovedindgang fungerer også som handicapindgang. Via hovedindgangen er der fuld tilgængelighed til Holstebro Kunstmuseums udstillinger og faciliteter, herunder foredragssal, butik og café.
Der er to handicapparkeringspladser på Museumsvej umiddelbart overfor museets hovedindgang. Vær opmærksom på, at indkørslen til parkeringspladserne skal ske via Sønderbrogade.

Lift og elevator
Fra museernes hovedindgang findes der lift til Holstebro Kunstmuseum og videre fra museumsvillaen til Holstebro Kunstmuseums stueetage. Fra stueetagen findes der elevator til museets underetage.

Handicapvenlige toiletter
Der findes handicapvenlige toiletter ved museernes indgang samt i Holstebro Kunstmuseums stuetage og underetage.

Ledsagekort udstedt af DH's Brugerservice
Gratis adgang for ledsager til handicappede mod forevisning af ledsagekort udstedt af DH's Brugerservice (Danske Handicaporganisationer).

El-motoriserede køretøjer
Af sikkerhedshensyn er det kun tilladt at benytte elmotoriserede køretøjer mv. med en maksimal hastighed på 6 km/t (skridttempo) i museet.

Autismevenlig præsentation af kunstmuseet
Via tilgængelighedsportalen AutismGoTo finder du en række autismevenlige, sociale præsentationer af en række danske besøgssteder, f.eks. museer, attraktioner, seværdigheder, forlystelsesparker, biografer og teatre.

For hvert besøgssted kan du læse og downloade en social præsentation og en informationsside. Du finder den sociale præsentation for Holstebro Kunstmuseum her

AutismGoTo er målrettet mennesker med autisme og alle i deres netværk.

Offentlig transport

Bybus
Benyt stoppesteddet "Sønderbrogade/Museet".

Stationen
Der er en spadseretur på omkring 20 min. fra station til museum.

Midtjyllands Lufthavn / Karup Lufthavn
Der er 40 min. bilkørsel fra lufthavn til museum.

Faciliteter

Arkiver og magasiner
Adgang til arkiver og magasiner er mulig efter nærmere aftale i god tid før besøget.

Engelsk
Skiltning og intro til kunstnere, perioder og temaer er oversat til engelsk.

Museumsbutik
I museumsbutikken kan købes kataloger, postkort, plakater, designvarer og legetøj m.m. Via hjemmesiden kan bl.a. kunstmuseets kataloger bestilles til forsendelse.

Vær opmærksom

Generelt
Et besøg på Holstebro Kunstmuseum skal være en god oplevelse for alle museets gæster. Derfor henstilles der til, at man under besøget tager hensyn til museets øvrige gæster, at børn følges med deres forældre/bedsteforældre, og at man i øvrigt følger personalets anvisninger.

Ikke røre
Holstebro Kunstmuseum prioriterer bevarelsen af og sikkerheden omkring museets værker meget højt. Derfor bedes publikum at holde en afstand på 0,5 meter til de udstillede genstande. Det er ikke tilladt at røre ved de udstillede kunstværker.

Tasker
Tasker større end 21 x 30 x 5 cm. må ikke medbringes i museet. Det samme gælder rygsække generelt. Store tasker og rygsække skal under besøget anbringes i skabe i museets garderobe. Benyttelse af de aflåste skabe er gratis, men kræver en polet, som kan lånes i billetteringen.

Mad og drikke
Mad og drikkevarer må ikke medbringes eller indtages i museet.

Fotografering
Er tilladt til privat brug dog uden brug af stativ, selfie-stick eller blitz. Mod afgift kan digital optagelse til reproduktionsformål stilles til rådighed - dog under forudsætning af ophavsretholderens tilladelse.

Videoovervågning
Museet er videoovervåget.

Barnevogne
Det er ikke tilladt at medbringe barnevogne, større klapvogne elller lignende i museet. Museet stiller særlige klapvogne til rådighed.

Alarmer
Lyder der en alarm under besøget, bedes publikum forholde sig roligt og i øvrigt følge personalets instrukser.

Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på museet. Undtaget er førerhunde.

Find os

Adresse: Museumsvej 2A, DK-7500 Holstebro
Få rutevejledning
Holstebro Kunstmuseum
bubble