Praktisk information

Omvisninger

Skoler og institutioner kan bestille omvisninger ved henvendelse til museet.
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage inden besøget ønskes.
Omvisninger kan tage udgangspunkt i temaer i museets samlinger, eller tilrettelægges så de passer til klassernes særlige ønsker.

Skoleklasser har også mulighed for at besøge museet uden omvisning.
Ønsker man at besøge museet uden omvisning uden for normal åbningstid skal dette aftales med museet senest 14 dage inden besøget.
Man bedes desuden orientere sig om regler og opførsel på museet under Retningslinjer færdselsregler og gode råd.

Åbningstider

Museet er normalt åbent for omvisninger og skolebesøg fra kl. 9:00 til 16:00 tirsdag til fredag - dog altid efter nærmere aftale.

Særligt mht. mandage

Mandag er Holstebro Kunstmuseum lukket. 

Derfor kan der kun i  særlige tilfælde laves aftaler om skolebesøg mandag.
Besøg på Holstebro Kunstmuseum mandage er kun mulig i forbindelse med en omvisning.

Kontakt museet for at lave en aftale. 

Bestilling af omvisning/åbning af museet

Omvisning og åbning af museet bestilles ved henvendelse til museet.
Telefon: +45 9742 4518
E-mail: info@holstebrokunstmuseum.dk

Priser

Skoleklasser, institutioner og andre grupper, der besøger museet i undervisningsøjemed har efter nærmere aftale gratis adgang i åbningstiden samt formiddage i hverdagene.

En omvisning på en time koster 500 kr. inkl. moms

Det er også muligt at komme på 1,5 times forløb. Prisen for dette er 750 kr. inkl. moms

Transportordning

På midttrafikbestilling.dk kan skoler, børnehaver og øvrige institutioner reservere og betale grupperejser eller købe almindelige billetter (zonebilletter) til rejser med bus og Lemvigbanen internt i Midttrafiks område.
Portalen kan ikke benyttes af privatpersoner.

Retningslinjer, færdselsregler og gode råd

Gode råd når du besøger kunstmuseet: Forberedelse, tid, nærvær og gentagelser.

 • Forbered jer hjemmefra - lav forventningsafstemning til dagens oplevelser.
 • Tag en begrænset flok børn med – for børn i daginstitutionsalderen anbefales max. 12 børn med mindst to voksne. For grundskoleniveau og ungdomsuddannelser anbefaler vi omkring 28 elever.
 • Vis dit engagement som voksen - voksenindstillingen er supervigtig og smitter af på børnene.
 • Prioriter få oplevelser ad gangen - hav god tid. Det er kvaliteten i oplevelsen, der er vigtig.
 • Tag eventuelt et besøg på egen hånd på museet første gang, hvor I lærer bygningen at kende.
 • Kom igen - gentagelse og genbesøg skaber tryghed, ro og en større tilknytning til museet.

Ankomst

Meld jer ved billetteringen, hvor museets formidler vil tage imod jer.
Ankom gerne i én samlet gruppe.
En omvisning forgår altid i det aftalte tidsrum. Hvis I skulle være forsinkede, forlænges forløbet i udgangspunktet ikke

Tasker

Tasker større end 21 x 30 x 5 cm. må ikke medbringes i museet.
Store tasker og rygsække skal under besøget anbringes i skabe i museets garderobe (gratis. Kræver dog en 20'er som man får igen).

Mad og drikke

Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i kunstmuseets sale.
Hvis man har brug for at spise madpakker, skal det aftales ved bestilling af omvisningen.

Færdselsregler når du besøger Holstebro Kunstmuseum

Vi håber, I må få en rigtig god oplevelse af jeres besøg på museet. For at sikre dét, for både jer og for museets øvrige gæster, har vi udformet nedenstående færdselsregler. Reglerne er også̊ til for at forhindre, at de udstillede kunstværker lider overlast. Gruppens leder er ansvarlig for, at museets regler overholdes, og at alle i gruppen er bekendt med disse.

 • Gruppen færdes samlet under hele besøget under lærerens/lederens opsyn, medmindre andet er aftalt.
 • Færdsel på museet skal foregå roligt og under hensyn til museet øvrige gæster.
 • Det er ikke tilladt at berøre værkerne.
 • Af hensyn til museets modtagelige gulve må grupper, der ønsker at tegne, kun benytte tørre materialer/farver.

Holstebro Kunstmuseum har ansvaret for den pædagogiske del af besøget.
Det er lærerens/pædagogens ansvar;

 • at eleverne opfører sig sådan at undervisningen kan gennemføres så alle får noget ud af den
 • at eleverne opfører sig sådan, at museets øvrige gæster ikke generes

I situationer, hvor eleverne får lov til at gå på egen hånd i museet er det stadig lærerens/pædagogens ansvar, at eleverne overholder ovenstående regler.
Besøger en institution/skole museet på egen hånd, skal pædagogen/læreren hele tiden have opsyn med eleverne.
Vi håber, I må få et oplevelsesrigt besøg på Holstebro Kunstmuseum.

bubble