Mere info +

Digitalisering af Olivia Holm-Møllers brevarkiv

Holstebro Kunstmuseum er gået i gang med dette omfattende projekt, der har været et stort ønske længe; nemlig at digitalisere Olivia Holm-Møllers (1875-1970) brevarkiv i samarbejde med Ny Carlsbergfondet. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2025, hvor det vil kunne besøges af alle via hjemmesiden Kilder til Dansk Kunsthistorie (www.ktdk.dk).  

Den seneste tid har arbejdet stået på med at sortere, nummerere og førstetransskribere de 375 breve i arkivet. Nu venter gennemskrivningen, scanningen og kommenteringen – og naturligvis også den afsluttende upload af al materialet. 

Det færdige resultat giver både forskere og andre interesserede mulighed for at zoome ind på de indscannede håndskrevne breve og også læse indholdet i renskrevet tekst. Hvert brev bliver ledsaget af korte kommentarer om, hvad brevet omhandler, og hvem de omtalte personer i brevet er.

Til at gennemføre arbejdet har Holstebro Kunstmuseum ansat cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, Silke Jolly Engberg, på fuld tid i et år. Engberg kommer fra en stilling på Den Kongelige Kobberstiksamling under Statens Museum for Kunst.

Ud over hele 952 værker af kunstneren rummer museets samling også Oliva Holm-Møller-arkiverne. Vi ser det derfor som vores opgave at gøre brevarkivet tilgængeligt for fremtidig forskning og almindelig interesse” forklarer Holstebro Kunstmuseums samlings- og forskningsinspektør, Teresa Østergaard Pedersen, som leder projektet.

Gennem de sidste år har Holstebro Kunstmuseum udfoldet Holm-Møllers kunstnerskab gennem flere udstillings- og bogprojekter. Senest en udstilling af kunstnerens raderinger i forbindelse med dr.phil. Lennart Gottliebs bog Olivia Holm-Møller – Raderinger og kunstnerliv (Forlaget Frydenlund og Holstebro Kunstmuseum, 2022).


Silke Campbell Jolly Engberg er ansat pr. 15. februar og et år frem for at gøre Olivia Holm-Møllers brevarkiv tilgængeligt via Ny Carlsbergfondets åbne site ’Kilder til dansk kunsthistorie’. Foto: Peter Bidstrup.Et af de mange breve i arkivet; her til kunstnerkollegaen og vennen Carla Colsmann i sommeren 1927 vedlagt et foto af Holm-Møller med sine to nevøer.

Olivia Holm-Møller, ca. 1937, fra Karl Holm-Møllers Fotoalbum.


Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og finansieres primært af udbytte af aktier fra Carlsberg A/S. I dag arbejder fondet fortsat med at realisere Jacobsens vision om at styrke kunsten i samfundet samt at gøre den tilgængelig for det bredest mulige publikum.

 

Ved omtale af forskningsprojektet

Læs mere og download fotos via pressemeddelelsen

bubble