Mere info +

Mission og vision

Mission

Museets ansvarsområde er væsentlige tendenser i dansk og udenlandsk kunst fra det 20. århundrede og fremefter samt udvalgte aspekter af traditionel kunst fra ikke-vestlige kulturer.

Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv: belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.

Mission og vision

Vision

Holstebro Kunstmuseum vil skabe optimale rammer for billedkunsten i unikke arkitektoniske omgivelser og give gæsten inspirerende kunstoplevelser og indsigt, erfaring og viden om kunsten og livet.
 
Holstebro Kunstmuseum vil over for gæsten fremstå som et fremadrettet, udadvendt og aktivt museum.
 
Holstebro Kunstmuseum vil i sin virksomhed fokusere på højeste kvalitet og kendes som museet med Verdenskunst og kunst fra hele verden nationalt og internationalt.

Mission og vision

bubble