Mere info +

Holstebro Kunstmuseum er en selvejende institution, der er statsanerkendt som kunstmuseum og virker under museumsloven.
Museets hovedtilskudsyder er Holstebro Kommune. Museet modtager desuden lovfæstet tilskud fra Staten.

Museet er medlem af bl.a. Organisationen af Danske Museer og Kunstkonserveringen.

BESTYRELSE

Holstebro Kunstmuseums bestyrelse og sammensætning
Rasmus Gamst Beltofte, formand (udpeget af Holstebro Kommunes byråd)
Lonni Gelsdorf, næstformand (udpeget af Holstebro Kunstmuseums Venner) 
Lasse Højland Hansen (udpeget af Holstebro Kunstmuseums Venner)
Bibi Mundbjerg (byrådsmedlem, udpeget af Holstebro Kommunes byråd)
Joan F. Maarup (udpeget af Holstebro Kommunes Byråd)
Hanne Nielsen (udpeget af Akademiraadet)
Anders Bech (udpeget af Holstebro Kunstmuseums bestyrelse)
bubble