Olivia Holm-Møller

Samling

Olivia Holm-Møller (1875-1970) er en af det 20. århundredes største danske malere, som livet igennem havde modet til at gå sine egne veje.

Inspirationen til det ekspressive og kosmisk symbolske billedsprog stammer fra Bibelhistorien og nordisk mytologi. Motiverne hentes også i den nære virkelighed i form af familiebilleder og hjemlige høstscener. Derudover præges værkerne i tiltagende grad af en ivrig rejseaktivitet. Historisk tidligt fandt Olivia Holm-Møller sin egen udgave af abstrakt maleri.

Som del af samlingspræsentationen kan man se en portrætfilm om Olivia Holm-Møller fra 1966; produceret og interviewet af billedkunstner og forfatter Per Ulrich. 

Opvækst og kunstnerisk udvikling

Olivia Holm-Møller blev født i Homå på Djursland i et hjem, der var præget af det grundtvigske fri- og højskolemiljø. Hun tager sin kunstneriske uddannelse på Emilie Mundt og Marie Luplaus tegneskole og på Kunstakademiet i København. Debuten finder sted på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1908. I begyndelsen af sin kunstneriske karriere arbejder hun fortrinsvis med skulptur og relief i en ren og klar form. Snart begynder hun også at arbejde med raderinger og træsnit i en forenklet og dog monumental stil.

Fra 1914 bliver maleriet det centrale udtryksmiddel. Det udformes i et råt, farveintensivt formsprog. Blandt inspirationskilder hører J.F. Willumsen og Ejnar Nielsen, som hun begge stifter bekendtskab med. Samme år flytter Olivia Holm-Møller tilbage til Homå. Da hendes svigerinde dør i barselsseng, påtager hun sig rollen som plejemor for to små nevøer.

Udenlandsrejser og søgen efter menneskelighed

I 1920erne lejer Holm-Møller et atelier i København, og i samme periode intensiveres hendes rejseaktiviteter. I 1937 udstiller hun sine første rent abstrakte kompositioner kaldet Kun farve og rytme. Foreningen af det figurative og abstrakte kendetegner herefter en stor del af produktionen, som i en heftig, visionær form- og motivtilgang skildrer grundlæggende kræfter i tilværelsen.

Efter krigen sælger Olivia Holm-Møller sit hus på Djursland og køber sommerhus ved Vejby Strand. Efter sit fyldte 70. år rejser hun til Algier, Tunis og Marokko i Nordafrika i en fortsat søgen efter universelle menneskelige værdier. Herefter besøger hun Mexico for at studere præcolumbiansk kunst og den mexicanske maler José Clemente Orozco, og hun foretager i forlængelse heraf yderligere rejser til Mellemøsten, Afrika, Indien og Himalaya-bjergkæden. I 1956, som 80-årig, køber hun en stor villa i Rungsted og lever og maler dér. I samme periode foretages rejser til Schweiz, Tyrkiet, Grækenland, Kina og det daværende Tanganyika i området omkring Kilimanjaro. Olivia Holm-Møller maler sit sidste billede i 1964 og dør i hjemmet den 3. november i 1970, to dage inden sin fødselsdag, 94 år gammel.

Karriere og kunstnerliv

Politisk bevidst havde Olivia Holm-Møller været siden højskoletiden. Hun er egensindig i alle livets forhold, foretrækker at leve afsondret, og er ofte på kant med den etablerede kunstverden. Men den omfattende udstillingsaktivitet varer ved hele livet og vidner om en stor kunstnerpersonlighed. I begyndelsen dyrker hun udstillingsfællesskaber med nære kolleger, sidenhen deltager hun i en række gruppeudstillinger, og alene i Den Frie Udstillingsbygning afholder Olivia Holm-Møller intet mindre end 20 separatudstillinger. Dertil modtager hun talrige legater, og mens hun stadig var elev på Kunstakademiet, udførte hun i 1904 sin første udsmykningsopgave som billedhugger: et relief til kapellet på Øster Kirkegård i Vejle.

Samlingen kommer til Holstebro

Efter sin død kommer en stor samling af Olivia Holm-Møllers billeder og skulpturer til Museet Holmen i Løgumkloster. Siden bliver samlingen overdraget til Jens Nielsens Museum i Holstebro, der i 1982 officielt skifter navn til Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet. I 1987 bliver museet en afdeling af kunstmuseet. Afdelingen ophører ved udgangen af 2013. De mange værker er i dag fortsat en del af Holstebro Kunstmuseums samling.

Kunstnerisk eftermæle

Olivia Holm-Møllers kunst kan i tilbageblik opfattes som et bindeled mellem den tidlige modernisme i dansk kunst i 1910’erne og 1920’erne og det senere Cobramaleri fra omkring 1950. Hun har i nyere tid opnået fornyet opmærksomhed og har ligeledes fungeret som inspiration for efterfølgende generationer af kunstnere, heriblandt Ursula Reuter Christiansen og Tal R.

I 1937 udstiller Olivia Holm-Møller sine første rent abstrakte kompositioner kaldet 'Kun farve og rytme'. Foreningen af det figurative og abstrakte kendetegner herefter en stor del af produktionen, som i en heftig, visionær form- og motivtilgang skildrer grundlæggende kræfter i tilværelsen.
bubble