Mere info +

Forskningsprojektet
Væven som billedgenerator

Hvad kan væven, en ældgammel billedgenerator, lære os om vores tids billedteknologi? Det er ét af de spørgsmål, der skal besvares i dette forskningsprojekt i et samarbejde mellem Holstebro Kunstmuseum og Aarhus Universitet.

Holstebro Kunstmuseum modtog i december 2020 en stor forskningsbevilling fra Ny Carlsbergfondet til projektet "Væven som billedgenerator". Bevillingen blev givet i forbindelse med Fondets historisk store satsning, hvor mere end 30 millioner kroner gik til styrkelsen af den kunstvidenskabelige forskning på de danske museer. Læs mere om bevillingerne på fondens hjemmeside her

Amalie Smith,  Loom Fruits, 2022. Foto: David Stjernholm.

Det aktive stof
- Vævning og teknologi

Som kunsthistorisk felt er tekstilkunsten fortsat underbelyst. Ikke alene som udtryksform og medie, men også set i relation til nutidens digitale billeder, som vævninger har mange teknologiske, konkrete og metaforiske fællestræk med. På Holstebro Kunstmuseum er der stor glæde over bevillingen og mulighederne for at få én af museets vigtige samlingsgrupper belyst i sin bredde, nemlig vævede såvel som digitale værker af kunstnere som f.eks. Anna Thommesen, Martin Erik Andersen  Amalie Smith samt Ider-Ider-tekstiler fra Ejer Bille og Agnete Therkildsens balinesiske samling og meget andet.

Anna Thommesen, Billedtæppe uden titel, 1968. Foto: Ole Mortensen.


Én forsker, to institutioner

Til forskningsprojektet er der oprettet en postdoc-stilling, dvs. en stilling til en forsker på ph.d.-niveau, fra maj 2023 og tre år frem, og denne forsker er nu fundet. Det bliver ph.d. i kunsthistorie Ane Kirstine Preisler Skovgaard (f. 1989), som i projektperioden både får arbejdsplads på afdeling for kunsthistorie på Aarhus Universitet og Holstebro Kunstmuseum. Preisler Skovgaard forsvarede sin ph.d.-afhandling om tekstils materialitet, kapaciteter og kulturelle betydning under titlen "Det aktive stof" i 2022, og hun har en lang række forskningsartikler om emnet samt undervisnings- og -konferencearbejde bag sig. I sit ph.d.-projekt undersøgte Preisler Skovgaard tekstils lange historie samt materialets teknologiske principper og mange forskelligartede potentialer til at formidle billeder, og hun foretog i den forbindelse en række studier af historiske og samtidige tekstiler både i Danmark og internationalt.

Ane Kirstine Preisler Skovgaard.


Fabrica

Tekstil er ikke kun et fokusområde for Holstebro Kunstmuseum rent forskningsmæssigt. I 2024 planlægger museet, i samarbejde med Sorø Kunstmuseum, en sanseudstilling skabt til at kunne opleves med hele kroppen af store og små. Vævninger og andre inviterende bløde overflader bliver helt centrale elementer i Fabrica, som udvikles af scenograf Nikolaj Danielsen og billedkunstner Eva Steen Christensen. 
Læs mere om særudstillingen 

Ved omtale af forskningsprojektet

Læs mere og download fotos under pressemeddelelsen

bubble